Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Công Thành. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Công Thành

Nguyễn Công Thành
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà minh.Nhớ kết bạn với mình nha.Muah

Luyện toán

255 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 25500

Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 21:36:00
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 21:30:31
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-04-26 17:03:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:14:57
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-04-11 17:22:48
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đoán chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-04-21 07:45:13
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số La Mã
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 21:07:11
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2018-07-02 14:17:08
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh trung bình cộng với các số thành phần
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 21:39:24
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 14:09:44
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 17:19:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai đoạn: gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2017-09-27 18:30:03
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 09:51:23
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2017-12-26 09:43:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2018-01-30 16:29:38
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2018-03-08 17:13:43
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 21:26:24
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:14:45
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 19:37:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 19:59:44
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:11:36
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:20:10
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:52:10
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 08:13:13
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 19:54:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:05:04
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:21:47
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 14:07:28
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 15:19:03
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm cách đoạn
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 21:33:29
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 14:24:20
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 09:21:46
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 16:59:27
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2017-07-10 08:17:15
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng cách tính ngược
Lần cuối làm bài: 2017-07-21 18:15:29
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 10:44:41
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 19:47:00
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 14:13:44
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bao nhiêu gà, bao nhiêu chó?
Lần cuối làm bài: 2018-05-01 08:35:53
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 09:59:48
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-05-12 11:10:04
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2017-11-04 11:37:30
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm diện tích
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 20:36:29
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-06-02 16:00:14
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 21:55:10
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 20:44:40
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 10:38:18
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm số góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 16:55:09
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 19:51:59
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số và các số hạng
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 10:16:38
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 09:37:33
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:03:46
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:05:54
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:09:09
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 21:50:48
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 10:28:28
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 18:18:11
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 16:49:59
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 15:01:21
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 16:51:06
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 15:02:49
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 15:03:45
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 15:05:07
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 10:48:31
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 08:27:58
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 09:36:28
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 16:48:12
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 10:31:23
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 09:39:58
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 09:41:41
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 20:30:47
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 09:36:10
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 19:59:01
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 19:59:53
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 07:51:27
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 07:48:28
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 08:03:11
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 08:05:31
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 21:38:42
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 07:59:44
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 09:20:07
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 11:11:23
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 11:16:05
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 21:54:54
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 17:03:06
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 16:54:22
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 16:28:32
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 16:37:59
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 16:47:37
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:06:25
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:17:04
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:50:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 13:49:38
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 10:57:36
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 08:14:28
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 11:08:27
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 21:23:14
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 21:20:47
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:08:31
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề -xi-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 21:27:35
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 21:32:21
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 17:40:13
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số với một hiệu
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 17:47:23
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 09:22:13
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 10:54:07
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng của số thập. Đọc, viết số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 15:19:12
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:31:02
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:09:45
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 19:10:07
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 19:15:26
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:30:50
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:33:02
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 16:52:24
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 21:25:51
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 14:14:29
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:04:54
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:44:12
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân một số thập phân với một số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 14:17:28
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:17:57
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 20:43:51
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 09:59:08
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 14:19:56
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:03:42
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2020-09-13 17:26:20
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho một số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 12:41:56
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-09-16 18:54:43
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2020-09-16 19:01:49
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:19:29
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 12:08:30
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2020-09-16 20:50:37
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một tổng cho một số
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 07:40:20
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:24:06
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số cho một tích
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:30:52
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một tích cho một số
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 10:24:15
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 10:28:57
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:57:44
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 17:12:27
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số (tt)
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 17:28:28
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thương có chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 19:47:24
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 19:01:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 16:36:55
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 16:41:00
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 17:33:13
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 20:51:27
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 21:04:13
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu về biểu đồ hình quạt
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 20:42:35
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về tính diện tích
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 20:51:29
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 17:24:42
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 16:51:28
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 21:22:30
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 16:53:51
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xăng- ti- mét khối. Đề-xi-mét khối
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 17:02:39
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2020-08-14 15:13:54
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét khối
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 11:29:36
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 11:53:14
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 12:27:08
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2020-08-21 10:01:46
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-08-21 10:09:31
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 12:35:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-08-21 14:22:45
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-08-21 14:25:37
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-08-21 14:35:33
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 20:41:48
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-08-21 15:01:26
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-08-14 15:19:31
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 19:37:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 09:51:45
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 10:06:46
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 20:28:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 18:15:01
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 20:38:57
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 20:35:21
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 20:33:33
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 20:31:50
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 10:03:41
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:16:23
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:20:28
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:25:26
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 17:34:49
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 07:59:24
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 20:12:09
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 08:00:32
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số khác mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 21:19:57
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 08:23:16
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:04:27
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 08:21:51
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:08:05
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 16:57:56
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 08:16:15
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 17:01:46
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 08:19:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm phân số của một số
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 16:53:20
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:12:04
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 17:18:17
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 08:33:40
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 08:36:42
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 20:25:00
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thoi
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 07:33:24
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 08:38:13
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu tỉ số
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 17:12:40
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 10:16:50
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 22:00:06
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 22:02:43
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 19:41:47
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ bản đồ
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:34:23
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 22:14:42
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 21:59:29
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 22:06:57
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 21:44:13
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 21:51:22
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 19:03:57
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 09:21:40
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 11:09:44
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 19:05:12
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với phân số
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 19:10:55
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 22:10:26
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 17:18:01
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 17:07:53
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 07:59:13
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 08:05:52
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 22:28:13
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 22:36:23
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 22:21:16
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 20:24:21
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 20:31:22
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 20:36:25
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 16:52:28
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số đo thời gian với một số
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 16:10:31
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số đo thời gian cho một số
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 20:36:38
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 20:41:02
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vận tốc
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 17:05:43
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 16:14:03
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 16:21:22
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 20:20:53
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 16:12:50
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 15:57:11
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 16:24:24
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 16:35:30
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 20:04:15
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 20:43:24
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số thập phân (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 20:12:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 08:18:34
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 19:51:57
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 20:45:36
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo thể tích
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 21:28:49
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo diện tích và thể tích (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 20:16:06
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 08:22:44
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 21:25:17
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 19:20:42
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 16:34:47
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 21:43:32
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 21:39:01
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về diện tích, thể tích một số hình
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 16:05:32
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 16:57:56
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn. Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 20:37:21

Luyện văn - Tiếng Việt

219 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 21900

Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 14:37:51
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 14:38:55
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 14:40:21
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 14:42:42
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 13:33:36
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 13:37:44
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 13:54:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 13:56:52
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 14:16:58
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 14:19:43
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 21:02:40
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái nhãn vở
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:59:28
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cái Bống
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 20:56:31
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngôi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 09:26:58
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 21:30:32
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 20:54:13
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 20:56:24
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 21:00:41
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:20:36
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 20:15:05
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 20:35:49
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 13:31:34
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 16:10:10
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 21:40:11
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 16:15:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 21:06:17
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 16:18:45
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Tổ quốc
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 16:53:45
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 16:21:51
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 16:58:00
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Nhân dân
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:23:40
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 21:32:26
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 21:51:40
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc áo len
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 20:41:38
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 09:06:45
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông ngoại.
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 09:28:04
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 19:40:41
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 21:58:41
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chị em tôi
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 20:05:18
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 19:53:37
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 20:26:24
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:27:10
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Hòa bình
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 19:17:18
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 19:34:56
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 19:25:48
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:33:41
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 21:02:04
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi chữ
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 21:43:03
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-10-09 20:27:20
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 13:47:38
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 19:47:33
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 21:50:29
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 22:01:00
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kì diệu rừng xanh
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 10:02:44
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 17:04:53
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 16:45:24
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trước cổng trời
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 16:39:57
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 15:54:16
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 16:24:29
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 09:55:16
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Đại từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:38:22
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 15:45:56
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 19:33:59
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 10:06:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 10:03:21
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 19:40:27
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 10:55:44
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 12:09:25
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng vọng
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 10:38:12
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 11:00:58
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 10:47:18
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Người gác rừng tí hon
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 20:09:26
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 21:00:26
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 21:05:10
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 16:54:08
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 20:33:33
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 20:45:25
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:56:13
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 21:01:34
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:53:18
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 11:59:14
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 12:03:42
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 16:59:19
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 19:52:11
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 19:54:55
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 19:48:06
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 20:02:10
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 20:08:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 12:03:35
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 17:03:38
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 20:51:23
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 20:54:50
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 20:59:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 07:58:37
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 20:05:45
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu ghép
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 20:10:21
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 14:25:16
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 14:27:32
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 20:47:33
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 14:29:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:55:51
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 20:14:16
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 19:14:44
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Lần cuối làm bài: 2020-03-25 14:33:37
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 20:43:35
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trí dũng song toàn
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 20:21:58
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 19:02:01
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2020-03-24 21:21:31
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 20:52:09
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lập làng giữ biển
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 10:58:30
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 16:12:03
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 16:36:43
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 13:28:02
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 11:25:19
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 18:26:33
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 19:06:53
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 12:21:53
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 12:16:41
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 12:08:44
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 12:12:50
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 12:16:42
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 12:20:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 18:24:01
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 18:23:54
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 21:40:26
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 18:32:10
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Út Vịnh
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 18:36:08
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 21:45:33
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 21:34:39
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 20:41:39
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái cầu
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 20:39:05
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà ảo thuật
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 09:01:39
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 14:24:09
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 09:11:40
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 09:14:03
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 19:42:41
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 19:38:22
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 14:31:33
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 15:41:06
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 14:35:17
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 08:29:33
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 22:04:42
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện cổ tích về loài người
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 08:40:21
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Tài năng
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:55:58
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:49:08
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai làm gì?
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:30:14
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Sức khỏe
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:39:22
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 10:44:59
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 19:04:31
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:38:44
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bè xuôi sông La
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 16:35:18
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:49:22
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2020-08-20 21:19:46
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2020-09-09 22:02:01
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt
Lần cuối làm bài: 2020-09-09 21:25:46
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ mượn
Lần cuối làm bài: 2020-09-13 17:50:33
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 17:30:26
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 20:12:32
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sầu riêng
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 08:59:00
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Sầu riêng. Phân biệt l/n, ut/uc
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 21:05:29
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 21:14:48
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chợ Tết
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 09:04:36
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 22:02:04
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa học trò
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 14:31:25
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chợ Tết. Phân biệt s/x, ưt/ưc
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 21:40:18
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu gạch ngang
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:52:33
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 21:45:23
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cái đẹp
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 22:16:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 17:10:55
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 21:27:24
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 21:43:59
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:58:02
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 14:39:58
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 21:19:41
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:46:44
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:42:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thắng biển. Phân biệt l/n, in/inh
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 21:42:29
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về câu kể Ai là gì?
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 15:31:30
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 16:50:01
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 21:33:30
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu khiến
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 16:57:01
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 14:56:24
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:15:02
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:32:48
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đường đi Sa Pa
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:38:48
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 22:06:09
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 19:15:39
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trăng ơi... từ đâu đến?
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 20:39:59
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 19:51:33
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 19:26:14
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 19:59:44
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hơn một nghìn ngày vòng quanh trái đất
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:40:46
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Đường đi Sa Pa. Phân biệt r/d/gi, v/d/gi
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:08:44
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:24:21
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dòng sông mặc áo
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:45:04
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập quan sát con vật
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 19:21:02
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 07:48:39
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 07:54:39
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 07:59:42
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 17:13:37
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 10:37:50
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 17:04:12
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 21:50:38
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 22:10:47
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 10:41:41
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 10:39:52
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 21:52:24
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 17:12:53
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 17:13:26
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 17:17:07
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 15:08:34
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 20:23:24
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 13:43:07
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 17:18:37
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 21:48:46
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:48:10
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 17:28:29

Luyện Tiếng Anh

301 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 30100

Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 12:02:38
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 09:42:05
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 09:53:06
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 14:46:41
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 14:34:51
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 14:35:10
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:36:32
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 08:52:26
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 14:46:27
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 09:05:06
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:49:05
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 17:48:38
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 17:56:27
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 11:02:58
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 22:07:15
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 16:24:54
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 16:22:30
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 21:28:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 21:40:36
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 21:46:29
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 16:27:00
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 16:08:26
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 19:53:29
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 16:29:09
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 11:01:38
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 11:23:45
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 16:11:23
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 11:03:00
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:03:31
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:03:47
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 10:08:37
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 19:54:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 10:27:26
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:10:09
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:13:50
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 14:35:46
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 20:18:57
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 20:23:24
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 19:48:00
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 08:57:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 07:49:12
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 11:22:57
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 8
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:47:03
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 08:58:50
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 10:25:08
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:56:49
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 17:36:39
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 18:26:11
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:25:03
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 9
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 22:23:51
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 14:27:52
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 14:37:03
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 20:20:58
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 16:32:18
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 16:00:57
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 10:45:57
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:24:53
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 21:09:51
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 21:01:51
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 17:31:13
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:14:40
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 12
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:49:37
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 22:00:12
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 11:27:54
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 17:45:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 19:59:41
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 19:46:50
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:49:41
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:35:02
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 09:17:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:51:59
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:54:08
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:56:02
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:58:08
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 21:01:43
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 21:03:44
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 21:04:48
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 21:10:39
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:07:51
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:12:08
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:15:58
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:19:56
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 18:25:49
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 18:29:05
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 19:18:26
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 19:21:42
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2020-03-07 11:08:38
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 09:22:46
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 09:24:39
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 09:27:16
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 09:29:32
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 15:48:51
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 22:25:39
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /sch/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 22:28:57
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 22:32:42
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 17:17:26
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 17:20:56
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 17:24:57
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 21:58:33
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 22:00:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /fl/ - /pl/
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 10:34:02
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 10:36:22
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 21:22:39
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 21:28:07
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ct/ - /cts/
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 16:30:03
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 10:29:33
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 16:39:22
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are they doing?
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 16:41:50
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /xt/
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 16:43:30
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 16:45:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where were you yesterday?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 11:26:08
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do yesterday?
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 16:54:26
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ed/
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 16:58:11
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 17:00:11
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 15:40:54
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 21:26:08
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 09:34:37
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 15:36:52
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 15:38:48
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 15:43:45
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 10:43:13
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 11:16:57
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:41:13
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:43:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:46:14
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:48:16
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 18:43:27
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Who's shorter?
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 18:48:23
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:12:00
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 10:45:37
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 19:06:51
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Tet?
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 19:09:58
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /cl/ - /fl/
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 19:12:47
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 16:58:01
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 16:44:24
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 16:57:10
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 17:03:23
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:46:40
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 18:29:25
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 18:34:39
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 18:41:21
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 18:58:20
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 18:55:58
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 19:00:11
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 19:02:45
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 09:31:41
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How much are the jeans?
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 07:12:03
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 07:15:36
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 07:19:39
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 09:28:27
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like to go for a picnic?
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 20:57:22
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:03:50
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:10:17
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2019-04-10 18:52:06
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 11:19:15
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 11:21:05
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 11:22:55
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 17:22:37
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do?
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 17:25:29
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 17:29:39
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 17:34:35
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 4
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 21:10:53
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 21:16:08
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 21:19:33
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 21:22:37
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 14:48:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 14:49:54
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:05:09
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:07:13
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 09:16:55
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many parrots do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:24:06
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 11:24:46
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is Ha Long Bay near Ha Noi?
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 15:38:33
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 17:51:41
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 17:56:04
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 15:17:16
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 15:22:41
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 20:10:52
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:42:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:44:48
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:48:50
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 15:25:39
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 15:30:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 21:21:36
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 21:28:17
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 22:04:58
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 22:08:53
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:35:06
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 17:34:43
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:16:41
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:20:30
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 17:37:12
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 17:39:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:25:27
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:34:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 18:58:07
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 19:02:28
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 18:09:48
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you learn English?
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 18:12:45
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 21:48:32
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 18:16:00
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 20:42:55
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 11:42:29
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:43:05
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did the lions do when you were there?
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 16:14:52
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 10:49:49
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 08:18:30
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 21:20:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 08:21:35
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do on Sports Day?
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 16:19:16
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 21:29:57
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 20:50:23
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 21:41:49
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 20:57:05
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 16:00:26
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 21:59:05
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 08:32:09
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 17:31:01
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 21:55:33
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 18:02:48
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 17:09:11
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 17:43:47
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 17:49:01
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:32:18
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 16:22:52
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 17:31:12
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of the two brothers?
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:42:18
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 08:24:23
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 10:45:10
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 18:06:03
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 10:48:03
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 16:27:22
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 21:02:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 08:27:52
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 08:27:25
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 20:54:30
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How can we get to the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:58:36
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 08:19:20
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 08:25:50
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:52:00
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:56:22
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 20:26:38
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 21:22:30
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 21:48:41
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 20:50:09
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 21:27:30
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of it?
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 17:46:29
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 08:14:22
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 17:44:03
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 18:22:46
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Which one is more beautiful?
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 17:33:30
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 10:19:16
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 10:21:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:25:41
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 19:52:28
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:14:11
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:26:24
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 08:09:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:05:40
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 10:28:58
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 16:08:02
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:09:09
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2020-09-13 17:52:42
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 21:18:11
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 15:26:45
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 15:30:17
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 15:35:32
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 15:41:45
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 20:25:11
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 10:42:45
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 10:49:55
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 16:31:37
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2020-08-14 14:56:40
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 11:45:18
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 10:55:18
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:57:53
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 09:50:39
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 14:40:35
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 17:40:06
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 19:52:57
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 08:47:55
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 08:49:42
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:02:41
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 08:51:03
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:35:54
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 09:53:53
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 12:01:25
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 09:59:05
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ arm/ arms _This is / These are
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:39:32
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 10:00:53
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - My favorite...
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 09:56:22
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1.
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 11:02:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Five
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 14:38:05
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 14:45:14
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 14:44:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 10:31:07
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung BEAUTIFUL MESSAGES
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 11:01:28
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 13:40:04
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 13:46:21
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 13:50:42
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 13:52:51

Điểm thi

Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-21 15:55:53
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-28 16:12:08
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-25 20:40:38
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-28 21:07:28
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-26 11:01:16
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-13 16:14:51
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-13 16:12:17
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-07 20:09:12
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-24 15:27:14
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-08 23:08:36
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-05 19:07:32
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-15 22:04:10
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 11:46:45
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-25 12:00:40
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-29 11:47:52
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-27 20:30:56
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-27 17:17:44
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-23 18:06:26
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-04 17:15:14
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-28 20:13:23
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-04 20:09:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-09 21:27:07
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-04 20:07:07
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-23 16:34:51
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-18 21:02:33
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-24 17:12:24
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-26 20:01:51
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-17 06:18:31
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-27 17:31:20
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-27 17:27:54