Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Công Thành. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Công Thành

Nguyễn Công Thành
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

192 -Trung bình 9.44 - Tổng điểm 20678

Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 13:49:38
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 17:33:13
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 20:43:51
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 20:36:25
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng số đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 20:31:22
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 20:24:21
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:50:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:17:04
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Bảng đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 21:06:25
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 19:10:07

Luyện văn - Tiếng Việt

162 -Trung bình 9.36 - Tổng điểm 16755

Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 17:28:29
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 21:48:10
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 21:48:46
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 17:18:37
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 13:43:07
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 15:08:34
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 17:17:07
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 17:13:26
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 17:12:53
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 21:52:24

Luyện Tiếng Anh

288 -Trung bình 9.05 - Tổng điểm 29606

Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 13:52:51
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 13:50:42
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 13:46:21
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 13:40:04
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung BEAUTIFUL MESSAGES
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 11:01:28
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 10:31:07
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 14:44:19
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 14:45:14
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Five
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 14:38:05
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1.
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 11:02:19

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-28 16:12:08
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-25 20:40:38
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-28 21:07:28
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-26 11:01:16
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-13 16:14:51
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-13 16:12:17
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-07 20:09:12
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-24 15:27:14
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-08 23:08:36
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-05 19:07:32
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-15 22:04:10
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 11:46:45
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-25 12:00:40
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-29 11:47:52
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-27 20:30:56
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-27 17:17:44
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-23 18:06:26
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-04 17:15:14
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-28 20:13:23
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-04 20:09:51
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-09 21:27:07
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-04 20:07:07
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-23 16:34:51
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-18 21:02:33
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-24 17:12:24
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-26 20:01:51
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-17 06:18:31
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-27 17:31:20
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-27 17:27:54
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-27 17:22:50