Bài toán 240

-------------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 11/1/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 11/1/2019. 

-----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

-------------
Bài giải của bạn Trần Minh Hoàng:

Số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn đề bài là một số có 10 chữ số trong đó các chữ số khác nhau, có dạng \(\overline{\text{9876543abc}}\) (a, b, c là các chữ số khác nhau từng đôi một; a, b, c \(\in\) {2; 1; 0}) 

Để \(\overline{\text{9876543abc}}\) là số lớn nhất chia hết cho 8 thì \(\overline{\text{abc}}\) là số lớn nhất chia hết cho 8. Mà a, b, c \(\in\) {2; 1; 0} nên \(\overline{\text{abc}}\) = 120.

Vậy cần tìm là 9876543120.


158 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm


Mới nhất