Bài toán 239

Long, Hương, Vân và Nam cùng đi câu cá. Đem số cá câu được của mỗi người ra so sánh thì thấy rằng:

- Của Nam nhiều hơn của Vân,

- Của Long và Hương cộng lại bằng của Vân và Nam cộng lại,

- Của Hương và Nam cộng lại ít hơn của Long và Vân cộng lại.

Xác định thứ tự tên các bạn theo số cá câu được giảm dần.

--------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 4/1/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 4/1/2019. 

----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

☆》Lê Xuân Hải and Lê Minh Hiển《☆

Lê Quang Phúc

Pham Van Hung

Nguyễn Lâm Việt Hoàng

Hoàng Thanh Bình

----------
Bài làm của bạn : Lê Quang Phúc:

Gọi số cá Long, Hương, Vân và Nam câu được lần lượt là a, b, c, d.

Theo đề ta có :

      d > c                  (0)

a + b = c + d            (1)

b + d < a + c            (2)

Vì d > c mà b + d < a + c \(\Rightarrow\) a > b (3)

Từ (1) và (2) suy ra: b + d - a - b < a + c - c - d

\(\Rightarrow\) d - a < a - d \(\Rightarrow\) a > d (4)

Lại có: b + d - c - d < a + c - a - b

\(\Rightarrow\) b - c < c - b \(\Rightarrow\) c > b (5)

Từ (0),(1),(4) và (5) suy ra: a > d > c > b.

Vậy thứ tự tên các bạn giảm dần theo số cá câu được là: Long, Nam, Vân, Hương.


95 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm


Mới nhất