Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Pham Van Hung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Pham Van Hung

Pham Van Hung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Pham Van Hung
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 765SP, 19GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

6 -Trung bình 7.80 - Tổng điểm 1326

Pham Van Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 19:45:15
Pham Van Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 12:39:59
Pham Van Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 12:21:29
Pham Van Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 16:49:13
Pham Van Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 12:09:11
Pham Van Hung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương trình chứa ẩn ở mẫu số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 20:12:45

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.15 - Tổng điểm 63

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Pham Van Hung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-27 14:46:41
Pham Van Hung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-27 14:38:34
Pham Van Hung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-19 21:33:10