Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với FL - ADC. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

FL - ADC CTV

FL - ADC
...

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

FL - ADC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:55:57
FL - ADC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:02:03

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

FL - ADC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm.
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:03:44

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

FL - ADC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 15:42:09
FL - ADC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 10:28:27
FL - ADC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 09:48:13
FL - ADC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation: stress in three- syllable words
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 09:54:00
FL - ADC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Museum of Ethnology
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 22:56:08

Điểm thi