Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Việt Hoàng ___. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Việt Hoàng ___ CTV

Việt Hoàng ___
E cop avt mấy bác ạ !////Tâm sự chút :Mình thấy mấy bạn bảo trên hoc24 học tốt hơn . Mình thấy chả có quái gì cả . CTV suốt ngày lên mạng cóp bài xong gửi lên , lại còn đc GP cơ chứ . CTV kiểu gì vại . Đến lạy .VD : https://hoc24.vn/vip/phuonganh123456789 ; https://hoc24.vn/vip/phuongchibivx2 ; https://hoc24.vn/vip/nguyenthidiemquynh . Còn mấy CTV trên hoc24 mk ko phải nói , mấy bn ý thực sự giỏi . Như : tth ( idol t ); Nguyễn Văn Đạt , ............

Luyện toán

2 -Trung bình 3.80 - Tổng điểm 342

Việt Hoàng ___ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:02:03
Việt Hoàng ___ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:55:57

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 3.77 - Tổng điểm 113

Việt Hoàng ___ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm.
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:03:44

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 7.94 - Tổng điểm 556

Việt Hoàng ___ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 09:48:13
Việt Hoàng ___ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation: stress in three- syllable words
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 09:54:00
Việt Hoàng ___ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Museum of Ethnology
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 22:56:08
Việt Hoàng ___ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 10:28:27
Việt Hoàng ___ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 15:42:09

Điểm thi