Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Quang Phúc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Quang Phúc

Lê Quang Phúc
♈ ...♊...

Điểm thi

Lê Quang Phúc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-10 09:51:35
Lê Quang Phúc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-20 20:46:34

Luyện toán

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Lê Quang Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-09-10 16:16:44
Lê Quang Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-09-10 15:59:20
Lê Quang Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-09-11 20:06:14
Lê Quang Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-09-11 20:10:06
Lê Quang Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-09-10 16:16:26
Lê Quang Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-09-16 20:09:06
Lê Quang Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-09-11 20:11:31
Lê Quang Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-10-10 10:01:01