Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 237

Cho dãy số : 19, 28, 37, 46, 55, 64, ..

a) Tìm số hạng thứ 2018.

b) Số 18031994; 15122018 có mặt trong dãy số trên không? Vì sao?

----------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 21/12/2018. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 21/12/2018

---------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

---------
Bài làm của bạn Lê Khánh Loan:

Dãy số 19, 28, 37, 46, 55, 64 là một dãy số cách đều có khoảng cách hai số liền nhau là 9. Vậy:

a) Số hạng thứ 2018 là:

19 + ( 2018 - 1 ) x 9 = 18172

b) Xét số 18031994 ta có :

( 18031994 - 19 ) : 9 = 2003552 (dư 7)

Vậy số 18031994 không có mặt trong dãy số trên vì sau khi trừ đi số đứng đầu rồi chia cho số đo một khoảng cách ta được số dư là 7.

Xét số 15122018 ta có:

( 15122018 - 19 ) : 9 =1680222 (dư 1)

Vậy số 15122018 không có mặt trong dãy số trên vì sau khi trừ đi số đứng đầu rồi chia cho số đo một khoảng cách ta được số dư là 1.

Đáp số: a) 18172

             b) Cả hai số đó đều không có mặt trong dãy số trên.


107 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: