Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với shitbo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

shitbo CTV

shitbo
https://olm.vn/thanhvien/vuvannguyet a zai =))

Luyện toán

16 -Trung bình 7.41 - Tổng điểm 1852

shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 19:06:29
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất phép tính
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 11:48:15
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 15:52:02
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 15:52:18
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về chữ số tận cùng
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 21:00:18
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện chia hết
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 15:42:15
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 16:19:41
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 15:35:08
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 14:06:24
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 14:00:58

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 8.50 - Tổng điểm 1020

shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 14:35:46
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 14:34:33
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 14:32:56
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 14:31:15
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 16:49:19
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 15:27:17
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 15:55:02
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 15:40:10
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 15:30:22

Điểm thi

shitbo làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-27 15:26:23
shitbo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-27 15:21:24
shitbo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-27 15:19:12
shitbo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-27 14:15:52
shitbo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-27 14:11:43
shitbo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-20 19:52:48