GIÚP TÍ TÌM PHÉP CHIA

Tí đang ngồi học Toán 

Rèn luyện về phép chia

Nhưng Tèo gọi ngoài kia

Nên làm nhanh, làm vội

Số bị chia hàng chục

Viết nhầm 8 thành 0

Tính được thương hai lăm

Nhưng ba lăm mới đúng

Vậy nên Tí lúng túng

Muốn nhờ bạn gần xa

Hãy mau mau tìm ra

Phép chia nào chính xác?

-------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 2/12/2016. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 2/12/2016.

-------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đúng và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

-----------
Đáp án:
+ Bài làm của bạn Nguyễn Thị Hiền:

Gọi số bị chia đúng là a8b và số bị chia sai là a0b . Số chia là c 

Ta có a80 : c = 35 

        a0b : c =  25

=>   a80 - a0b = 80 và 35 - 25 = 10

=> 80 : c = 10 => c  = 8

=> Số bị chia đúng là 35 . 8 = 280

Vậy phép chia đúng của bài toán trên là 280 : 8 = 35           

+ Bằng thơ:
Đang học Online Math
Thấy bài toán Tí đưa 
Nên suy nghĩ say sưa 
Giúp bạn tìm phép tính.
Số bị chia hàng chục
Viết nhầm tám thành không
Tám mươi nhẹ như bông
Số bị chia bị giảm.
Thế nên thương tình cảm
Cũng từ tụt đi mười
Tới đây có thể cười
Vì số chia đã thấy.
Tám mươi chia mười đấy
Được ngay tám đây rồi
Nhanh như chú cao bồi
Phép chia ta đã có.
Số bị chia chính nó
Ba lăm nhân tám mà
Vậy phép chia chính là
Hai tám mươi chia tám.
Thương của nó cũng bám
Theo sau bằng ba lăm
Bài toán nhỏ như tăm
Làm xong chờ lĩnh VIP.