Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Hiền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Hiền

Nguyễn Thị Hiền
Đời người rất ngắn, mà cũng rất dài,chớ lo lắng cho tương lai không thể biết trước,đừng nuối tiếc cho dĩ vãng không thể vãn hồi.Con người đừng hy vọng đời mình không gặp phải thất bại suy sụp,không trải qua những khó khăn của cuộc đời,không bao giờ chịu tổn thương,chỉ trích,điều đó là không thể.Chỉ cần lúc sắp đi đến cuối con đường đời,quay đầu nhìn lại quá khứ,có thể nói với chính mình:Tôi đã nỗ lực,đã từ bỏ,đã thành công,đã thất bại,nhưng tôi không có gì tiếc nuối,tôi không thể làm người thân,người yêu,bạ

Điểm thi

Nguyễn Thị Hiền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 18:19:37
Nguyễn Thị Hiền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-11 12:49:45
Nguyễn Thị Hiền làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-11 12:37:33
Nguyễn Thị Hiền làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-10 15:19:01

Luyện toán

27 -Trung bình 9.88 - Tổng điểm 2866

Nguyễn Thị Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-12-10 14:59:38
Nguyễn Thị Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2016-12-10 15:04:07
Nguyễn Thị Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng các góc trong tứ giác
Lần cuối làm bài: 2016-12-11 12:23:48
Nguyễn Thị Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-12-15 12:02:06
Nguyễn Thị Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ
Lần cuối làm bài: 2016-12-15 12:11:02
Nguyễn Thị Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-12-15 12:17:35
Nguyễn Thị Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-12-15 12:27:33
Nguyễn Thị Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-12-22 14:38:34
Nguyễn Thị Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-12-15 12:36:41
Nguyễn Thị Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-12-15 13:08:21