Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Trọng Chiến. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Trọng Chiến

Đinh Trọng Chiến
hi,chào mừng các bạn đã ghé qua nhà mình

Điểm thi

Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-21 20:53:59
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-21 20:50:04
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-21 20:47:43
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-03 15:10:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-03 08:46:37
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-30 09:25:10
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-30 09:20:58
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-28 08:38:59
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-25 15:55:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-25 15:48:38
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-25 15:46:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-23 08:33:33
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-21 15:19:48

Luyện toán

59 -Trung bình 9.45 - Tổng điểm 6144

Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các góc
Lần cuối làm bài: 2016-07-02 15:25:04
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2016-07-01 09:17:36
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-07-01 09:23:08
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hiệu hai bình phương
Lần cuối làm bài: 2016-07-02 15:40:19
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-12-21 21:27:28
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường cao, trực tâm của tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-07-05 07:47:53
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-07-02 19:21:50
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của một tổng hai số
Lần cuối làm bài: 2016-07-04 07:25:06
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2016-07-04 07:31:30
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng các góc trong tứ giác
Lần cuối làm bài: 2016-07-04 07:54:24