Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Trọng Chiến. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Trọng Chiến

Đinh Trọng Chiến
hi,chào mừng các bạn đã ghé qua nhà mình

Luyện toán

59 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5900

Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 21:00:19
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 16:39:01
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-21 21:35:30
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 13:06:08
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 21:57:26
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 09:58:56
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 19:56:04
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 20:51:10
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 21:25:59
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 21:29:17
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 22:02:08
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 22:19:12
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 16:38:39
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 21:06:39
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 13:12:16
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 21:33:54
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 16:44:22
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 10:20:20
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 21:34:42
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 21:28:14
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-12-21 21:27:28
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 22:11:22
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 22:14:16
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 22:19:03
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 22:04:59
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 16:15:31
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 22:32:01
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 16:27:18
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 13:08:37
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-21 21:28:36
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-21 21:01:25
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 21:58:55
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 22:01:28
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 22:07:54
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 21:03:04
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 16:23:36
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 16:18:04
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 16:43:57
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-12-21 21:07:22
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 16:50:00
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 20:33:59
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 21:14:04
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 20:54:47
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-12-21 21:23:13
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 21:47:51
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 21:13:49
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 21:22:50
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-07-01 09:23:08
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2016-07-01 09:17:36
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các góc
Lần cuối làm bài: 2016-07-02 15:25:04
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-07-02 19:21:50
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường cao, trực tâm của tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-07-05 07:47:53
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của một tổng hai số
Lần cuối làm bài: 2016-07-04 07:25:06
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của một hiệu hai số
Lần cuối làm bài: 2016-11-24 21:43:43
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hiệu hai bình phương
Lần cuối làm bài: 2016-07-02 15:40:19
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 20:48:31
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2016-07-04 07:31:30
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng các góc trong tứ giác
Lần cuối làm bài: 2016-07-04 07:54:24
Lần cuối làm bài: 2016-07-08 07:55:58

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-21 20:53:59
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-21 20:50:04
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-21 20:47:43
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-03 15:10:17
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-03 08:46:37
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-30 09:25:10
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-30 09:20:58
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-28 08:38:59
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-25 15:55:50
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-25 15:48:38
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-25 15:46:12
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-23 08:33:33
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-21 15:19:48