Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Trọng Chiến. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Trọng Chiến

Đinh Trọng Chiến
hi,chào mừng các bạn đã ghé qua nhà mình

Luyện toán

59 -Trung bình 9.45 - Tổng điểm 6144

Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 21:29:17
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 21:25:59
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 21:22:50
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 21:13:49
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 21:06:39
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 20:54:47
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 20:51:10
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 20:33:59
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 20:48:31
Đinh Trọng Chiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 16:44:22

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-21 20:53:59
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-21 20:50:04
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-21 20:47:43
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-03 15:10:17
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-03 08:46:37
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-30 09:25:10
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-30 09:20:58
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-28 08:38:59
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-25 15:55:50
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-25 15:48:38
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-25 15:46:12
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-23 08:33:33
Đinh Trọng Chiến làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-21 15:19:48