Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phan Thanh Tịnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phan Thanh Tịnh

Phan Thanh Tịnh

Luyện toán

58 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5800

Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-01-25 18:44:12
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm biến số theo giá trị hàm số
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 21:43:34
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định tọa độ của điểm
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 21:58:17
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của hàm số theo biến số
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 21:50:00
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 22:11:12
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 20:26:07
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 21:16:03
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 21:02:02
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 21:35:53
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 21:33:44
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 20:29:20
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 20:27:33
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của một tổng hai số
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 21:50:53
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của một hiệu hai số
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 20:49:18
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hiệu hai bình phương
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 20:53:52
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 21:42:52
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng các góc trong tứ giác
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 21:58:54
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang, hình thang vuông và hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 22:14:20
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc, độ dài cạnh và diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 11:52:55
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung bình của tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 07:58:10
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung bình của hình thang
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 08:10:33
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 08:18:09
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 08:24:27
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ hình đối xứng qua một điểm
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 08:28:40
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 08:35:26
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 08:46:20
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đường thẳng song song với đường thẳng cho trước
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 22:09:14
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2016-09-27 12:06:13
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-09-27 12:27:52
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết phương trình bậc nhất một ẩn
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 19:52:07
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương trình có nghiệm, vô nghiệm và vô số nghiệm
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 19:56:39
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải phương trình bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 20:08:07
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 19:02:57
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 19:21:11
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-09-14 22:43:27
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2016-09-14 22:51:38
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-09-14 22:55:57
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục căn bậc hai ở mẫu, biểu thức liên hợp
Lần cuối làm bài: 2016-09-14 23:21:52
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 17:52:37
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hệ thức trong các tam giác vuông đặc biệt
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 19:27:16
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số lượng giác các góc 30o, 45o, 60o
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 19:39:16
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn, đường kính, dây
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 21:38:12
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi, diện tích - phần 1
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 20:43:19
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ song song trong hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 17:11:14
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 17:19:42
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi, diện tich - phần 2
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 20:42:46
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân đa thức
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 17:03:22
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các hằng đẳng thức
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 19:41:37
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang và tính chất của hình thang (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 08:17:49
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các dấu hiệu nhận biết hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 08:24:08
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-09-27 12:05:53
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng/nhân
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 18:57:35
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 19:31:02
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 19:26:16
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 20:33:04
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 21:03:08
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 21:25:14
Phan Thanh Tịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2016-11-21 21:27:05

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-20 04:13:00
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:56:46
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:50:05
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:46:48
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:43:20
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:37:12
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:34:21
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:32:21
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 21:30:49
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 19:49:03
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 19:46:51
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 19:40:43
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 19:26:18
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 19:19:07
Phan Thanh Tịnh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-02 19:15:51