Một cái hồ hình ngũ giác đều ABCDE (có năm cạnh bằng nhau và 5 góc ở đỉnh bằng nhau). Một chiếc thuyền bơi trên hồ. Hỏi thuyền ở vị trí nào trong hồ để tổng các khoảng cách từ nó đến các cạnh của hồ là nhỏ nhất?

A B C D E O

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ vào Ô Gửi ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 15/7/2016. Câu đố tiêp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 16/7/2016.

---------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

Đinh Thùy Linh, Trường THCS Lê Ngọc Hân, Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Lê Khánh Loan

Nguyễn Lê Lâm Phúc, Trường THCS Nam Hà, Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng

Nguyễn Hoàng Tiến, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Quận Đống Đa - Hà Nội

Bùi Đăng Kiển, Trường THCS Hưng Long, Huyện Ninh Giang - Hải Dương

Nguyễn Hà Trang, Trường Tiểu học Thị trấn Yên Mỹ 1, Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên

---------

Xem đáp án

Gọi vị trí thuyền là O. Nối O với các đỉnh tam giác. Gọi khoảng cách từ O đến các cạnh của hồ lần lượt là h1, h2, h3, h4, h5 (xem hình vẽ phía dưới).

A B C D E O h1 h2 h3 h4 h5

Ta có:

Diện tích ngũ giác ABCDE bằng dt(OAE) + dt(OAB) + dt(OBC) + dt(OCD) + dt(ODE)

Hay là: dt(ABCDE) = 1/2 AE.h11/2 AB.h2 + 1/2 BC.h3 + 1/2 CD.h4 + 1/2 DE.h5

Vì hình ngũ giác là đều nên các cạnh bằng nhau. Gọi cạnh của ngũ giác đều là a, ta có:

    dt(ABCDE) = 1/2 .a.h1 + 1/2 .a.h2 + 1/2 .a.h3 + 1/2 .a.h4 + 1/2 .a.h5

    dt(ABCDE) = 1/2 .a.(h1 + h2 + h3 + h4 + h5)

Suy ra h1 + h2 + h3 + h4 + h5 = 2.dt(ABCDE)/a

Vế phải của đẳng thức trên (bằng 2 lần diện tích ngũ giác chia cho cạnh ngũ giác) là một đại lương không thay đổi khi vị trí O thay đổi.

Vậy tổng các khoảng cách từ thuyền đến các cạnh của hồ không thay đổi khi thuyền bơi trên hồ ngũ giác đều.

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }