Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Lê Lâm Phúc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Lê Lâm Phúc

Nguyễn Lê Lâm Phúc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Nguyễn Lê Lâm Phúc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-23 15:44:17
Nguyễn Lê Lâm Phúc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-23 15:39:15
Nguyễn Lê Lâm Phúc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-23 10:29:34
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-09 19:47:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-03 15:08:59
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-02 09:22:52

Luyện toán

24 -Trung bình 8.42 - Tổng điểm 3874

Nguyễn Lê Lâm Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2015-08-28 20:43:28
Nguyễn Lê Lâm Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-08-25 13:00:16
Nguyễn Lê Lâm Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù
Lần cuối làm bài: 2015-09-02 08:18:42
Nguyễn Lê Lâm Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-09-12 15:12:29
Nguyễn Lê Lâm Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2015-09-12 15:17:43
Nguyễn Lê Lâm Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2015-09-24 14:59:35
Nguyễn Lê Lâm Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-10-12 12:40:31
Nguyễn Lê Lâm Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2015-10-17 21:26:47
Nguyễn Lê Lâm Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2015-10-28 14:49:19
Nguyễn Lê Lâm Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-11-11 15:16:34