Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Thùy Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Thùy Linh

Đinh Thùy Linh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

344 -Trung bình 9.56 - Tổng điểm 35450

Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi, diện tich - phần 2
Lần cuối làm bài: 2018-06-30 12:07:11
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-06-29 15:05:06
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất hai cát tuyến đường tròn
Lần cuối làm bài: 2018-06-29 11:19:26
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi, diện tích - phần 1
Lần cuối làm bài: 2018-06-29 11:07:37
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-06-28 22:15:01
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác nội tiếp đường tròn - phần 2
Lần cuối làm bài: 2018-06-28 10:46:25
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác nội tiếp đường tròn - phần 1
Lần cuối làm bài: 2018-06-28 10:47:04
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
Lần cuối làm bài: 2018-06-28 10:37:54
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nội tiếp và góc ở tâm
Lần cuối làm bài: 2018-06-28 10:30:12
Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc nội tiếp đường tròn
Lần cuối làm bài: 2018-06-28 10:24:54

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 9.50 - Tổng điểm 190

Đinh Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-06-10 21:34:58

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-07 10:40:47
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-02 20:45:29
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-20 17:49:58
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-20 17:09:53
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-04 21:55:25
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-04 11:07:45
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-03 13:59:07
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-03 13:27:20
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-01 11:17:37
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-30 09:11:12
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-30 08:27:56
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 17:09:47
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 16:22:48
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 16:09:04
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 15:59:35
Đinh Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-28 13:30:29