Nguyễn Hoàng Tiến

Giới thiệu về bản thân

Hãy dành thời gian cho những bài toán mở rộng. Đừng dành thời gian giải bài dễ lấy điểm hỏi đáp. Hãy dành thời gian để học trên OLM, đừng dành thời gian để được thưởng.
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)
Bạn chưa có hoạt động nào !!!