Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hoàng Tiến. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hoàng Tiến

Nguyễn Hoàng Tiến
Hãy dành thời gian cho những bài toán mở rộng. Đừng dành thời gian giải bài dễ lấy điểm hỏi đáp. Hãy dành thời gian để học trên OLM, đừng dành thời gian để được thưởng.

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-30 14:13:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 11:47:51

Luyện toán

139 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 13900

Nguyễn Hoàng Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 12:36:21
Nguyễn Hoàng Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 12:39:05
Nguyễn Hoàng Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 12:40:44
Nguyễn Hoàng Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 12:42:41
Nguyễn Hoàng Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 12:44:19
Nguyễn Hoàng Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 12:46:07
Nguyễn Hoàng Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 12:47:41
Nguyễn Hoàng Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 12:49:37
Nguyễn Hoàng Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 12:51:31
Nguyễn Hoàng Tiến đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 12:53:14