Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Đăng Kiển. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Đăng Kiển

Bùi Đăng Kiển
xin chào các bạn

Luyện toán

24 -Trung bình 9.17 - Tổng điểm 2568

Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 12:00:49
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-03-24 18:10:25
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-05 19:04:05
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-12-30 05:11:35
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-12-27 05:53:24
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2015-12-25 05:25:51
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-12-25 05:26:19
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2015-12-20 05:37:55
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-12-07 05:41:49
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-12-04 18:52:22

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi