Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Đăng Kiển. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Đăng Kiển

Bùi Đăng Kiển
xin chào các bạn

Luyện toán

24 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2400

Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-12-30 05:11:35
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-03-24 18:10:25
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-04-18 12:00:49
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2015-12-25 05:25:51
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-12-01 12:50:07
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2015-10-20 05:34:48
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-11-25 10:06:40
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-12-04 18:52:22
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-10-05 17:19:41
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-10-08 05:20:30
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-10-12 05:09:39
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-10-14 11:22:46
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-10-17 05:28:51
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-11-20 12:08:53
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2015-11-15 17:28:14
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2015-11-10 16:52:18
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-01 05:07:05
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-12-27 05:53:24
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-10-22 05:11:15
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-12-25 05:26:19
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-05 19:04:05
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-12-07 05:41:49
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-10-26 05:16:39
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2015-12-20 05:37:55

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi