Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Đăng Kiển. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Đăng Kiển

Bùi Đăng Kiển
xin chào các bạn

Điểm thi

Luyện toán

24 -Trung bình 9.17 - Tổng điểm 2568

Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-10-05 17:19:41
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-10-08 05:20:30
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-10-12 05:09:39
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-10-14 11:22:46
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-10-17 05:28:51
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2015-10-20 05:34:48
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-10-22 05:11:15
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-10-26 05:16:39
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-01 05:07:05
Bùi Đăng Kiển đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2015-11-10 16:52:18