Như vậy học kì 1 năm học 2023 - 2024 đã kết thúc, chúng ta đã bước vào năm học mới, cũng là lúc các bạn CTV của OLM kết thúc nhiệm kì của mình.

Thay mặt Ban quản trị diễn đàn hỏi đáp OLM, thầy cảm ơn những đóng góp nhiệt tình, vô tư của các em Cộng tác viên trong thời gian vừa qua.

Những câu trả lời bài tập, những hỗ trợ cho mọi người của các em đã góp phần xây dựng nên tinh thần đoàn kết, tinh thần học hỏi và tương trợ của mọi người trong diễn đàn OLM.

OLM tổng kết trong hè vừa qua và trao giải thửng đến các bạn có thành tích cao nhất, dựa theo tiêu chí: 

- Số câu chất lượng: Chỉ những câu được tính trong câu trả lời mà đúng chính xác không coppy mới được tính là câu chất lượng.

-Văn Hóa ứng xử: Lời giải không copy, nhiệt tình khi trả lời, bênh vực khi bạn bè bị bạn khác cmt chế diễu, có đóng góp ý tưởng hay.

Sau đây là danh sách các bạn đã được trao thưởng trong nhiệm kì vừa qua.

STT

Họ và tên

Link trang cá nhân trên OLM

Mức thưởng

1

Huỳnh Thanh Phong

https://olm.vn/thanhvien/15402430350973

300,000đ

2

Nguyễn Đăng Nhân

https://olm.vn/thanhvien/nguyendangnhan2010

300,000đ

3

Nguyễn Xuân Thành

https://olm.vn/thanhvien/508679268318

200,000đ

4

Nguyễn Hữu Nghĩa

https://olm.vn/thanhvien/15295467899126

200,000đ

5

Lưu Nguyễn Hà An

https://olm.vn/thanhvien/380505914608

200,000đ

6

Lê Song Phương

https://olm.vn/thanhvien/9299887874566

200,000đ

7

Nguyễn Ngọc Anh Minh

https://olm.vn/thanhvien/18823767720

200,000đ

Thầy sẽ liên hệ với các bạn được giải để trao thưởng.

Biết ơn các em!