Như vậy năm học 2023 - 2024 đã kết thúc, chúng ta đã bước vào kì nghỉ hè, cũng là lúc các bạn CTV của OLM kết thúc nhiệm kì của mình.

Thay mặt Ban quản trị diễn đàn hỏi đáp OLM, thầy cảm ơn những đóng góp nhiệt tình, vô tư của các em Cộng tác viên trong thời gian vừa qua.

Những câu trả lời bài tập, những hỗ trợ cho mọi người của các em đã góp phần xây dựng nên tinh thần đoàn kết, tinh thần học hỏi và tương trợ của mọi người trong diễn đàn OLM.

OLM tổng kết nhiệm kì học kì 2 vừa qua và trao giải thửng đến các bạn có thành tích cao nhất, dựa theo tiêu chí: 

- Số câu chất lượng: Chỉ những câu được tính trong câu trả lời mà đúng chính xác không coppy mới được tính là câu chất lượng.

- Văn Hóa ứng xử: Lời giải không copy, nhiệt tình khi trả lời, bênh vực khi bạn bè bị bạn khác cmt chế diễu, có đóng góp ý tưởng hay.

Sau đây là danh sách các bạn đã được trao thưởng trong nhiệm kì vừa qua.

STT

HỌ VÀ TÊN

LINK TRANG CÁ NHÂN

GIẢI THƯỞNG

1

Lưu Nguyễn Hà An

https://olm.vn/thanhvien/380505914608

Nhất - 500,000đ

2

789000

https://olm.vn/thanhvien/789000

Nhì - 400,000đ

3

Nguyễn Hữu Nghĩa

https://olm.vn/thanhvien/15295467899126

Ba - 300,000đ

4

Trần Nguyễn Phương Thảo

https://olm.vn/thanhvien/dtntkr_trannguyenphuongthao

Ba - 300,000đ

5

Huỳnh Thanh Phong

https://olm.vn/thanhvien/15402430350973

Tư - 200,000đ

6

Nguyễn Quang Tâm

https://olm.vn/thanhvien/tnt_nguyenquangtam

Tư - 200,000đ

7

Võ Ngọc Phương

https://olm.vn/thanhviendtntkr_vongocphuong

Tư - 200,000đ

8

Nguyễn Đăng Nhân

https://olm.vn/thanhvien/nguyendangnhan2010

Năm - 100,000đ

9

Lê Song Phương

https://olm.vn/thanhvien/9299887874566

Năm - 100,000đ

10

Nguyễn Ngọc Anh Minh

https://olm.vn/thanhvien/18823767720

Năm - 100,000đ

OLM sẽ liên hệ với các bạn được giải để trao thưởng.

Biết ơn các em!