Góp ý - Cùng phát triển Online Math

Các nội dung và tính năng mới sau đây của Online Math đang được phát triển và sắp đưa vào sử dụng. Chúng tôi mong nhận được góp ý của các bạn: 

1. Nội dung toán lớp 7:

    /toan-lop-7

2. Bổ sung thêm tính năng mới cho chuyên mục "Giúp tôi giải toán"

   + Cung cấp cho các bạn chức năng "đánh dấu" các bài toán mà mỗi bạn cho là hay. Các bài đánh dấu này sẽ là bộ sưu tập các bài toán hay của mỗi bạn và có thể xem lại trên trang cá nhân của các bạn (chức năng này do một vài bạn đề xuất và chúng tôi thấy rất hay)

  + Cung cấp cho các thành viên tích cực chuyển điểm hỏi đáp thành thời lượng VIP. Chúng tôi vẫn đang tìm cách xử lý các tình huống gian lận điểm, một số bạn lập nhiều tài khoản và tự tick vào các bài của chính mình (cảm ơn nhiều bạn đã gửi cho chúng tôi các tình huống như vậy)

3. Bổ sung thêm thông tin trên trang cá nhân của các bạn.

--------------

Chúng tôi trân trọng cảm ơn và lắng nghe đóng góp của các bạn để trang web ngày càng tốt hơn, hữu ích hơn cho tất cả các bạn học sinh.


4292 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức:

Có thể bạn quan tâm