Cho các số tự nhiên \(a,b,c,d,e\) thỏa mãn: 

Online Math olm.vn

Hỏi tích \(a\times b\times c\times d\times e\) lớn nhất là bằng bao nhiêu?

-------------

Bạn trình bày lời giải đầy đủ vào ô Gửi ý kiến bên dưới. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 29/1/2016. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 30/1/2016.

-------------

Chúc mừng các bạn sau đã có lời giải đúng và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Minh Hiền, Trường THCS Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

2. Lê Duy Khang, Trường THCS Thị Trấn, Huyện Châu Thành - Tây Ninh

3. Minh Triều, Trường THCS Hàm Chính, Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

4. Hồ Quốc Khánh, Trường THCS & THPT Nguyễn Viết Xuân, Huyện Tuy An - Phú Yên

-------------

Xem đáp án

Đáp án:

* Xét trường hợp tất cả các chữ số a, b, c, d, e đều lớn hơn hoặc bằng 1, khi đó mẫu số:

\(b+\frac{1}{c+\frac{1}{d+\frac{1}{e}}}>1\)  => \(0