Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Duy Khang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Duy Khang

Lê Duy Khang
We're Legoin k We do not forgive We do not forget Except us

Luyện toán

101 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10100

Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2015-02-15 08:44:09
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-03-18 14:10:23
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 07:13:16
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2015-02-06 10:52:23
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-02-07 07:15:57
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-02-08 09:09:49
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-02-15 11:03:39
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 17:02:45
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2015-02-13 16:33:12
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo sử dụng các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-02-15 11:25:00
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo diện tích, thể tích
Lần cuối làm bài: 2015-02-24 08:32:41
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 07:18:49
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2015-02-16 10:35:56
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-02-11 10:51:20
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-02-15 07:51:08
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-02-09 10:48:13
Lần cuối làm bài: 2016-01-13 10:05:41
Lần cuối làm bài: 2015-06-13 20:25:29
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình tuyến tính
Lần cuối làm bài: 2015-02-12 17:01:00
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 18:57:43
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 07:26:28
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-02-13 16:05:20
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2015-02-19 16:25:29
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi, diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 08:40:02
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2015-02-13 18:38:28
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 19:02:16
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-03-03 20:12:40
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2015-02-19 15:13:51
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển động cùng chiều, ngược chiều
Lần cuối làm bài: 2015-03-14 16:41:25
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2015-02-13 16:49:32
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2015-02-17 14:09:31
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
Lần cuối làm bài: 2015-03-14 10:29:09
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về thể tích
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 09:03:59
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo thể tích - minh họa bằng hình
Lần cuối làm bài: 2015-02-16 10:19:17
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính diện tích, thể tích bằng cách đếm
Lần cuối làm bài: 2015-02-17 10:03:11
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mối liên hệ các cạnh, diện tích và thể tích
Lần cuối làm bài: 2015-03-14 19:28:03
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn liên quan đến thể tích, diện tích
Lần cuối làm bài: 2015-03-16 18:05:27
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x thông qua hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2015-03-14 10:02:26
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 06:55:17
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 07:28:39
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 07:07:25
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số thập phân - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 09:37:54
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 07:24:00
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 09:23:01
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-02-05 08:56:37
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 09:13:04
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán cấu tạo số
Lần cuối làm bài: 2015-02-16 09:42:25
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán hai ràng buộc
Lần cuối làm bài: 2015-03-14 19:19:41
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng - hiệu - tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-02-13 19:36:28
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm ba số biết tổng - hiệu - tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-03-15 15:05:53
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2015-02-16 07:50:39
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2015-04-02 17:45:27
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2015-02-19 19:44:45
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2015-03-14 18:39:48
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-02-10 10:43:50
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2015-03-14 09:31:05
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-05-28 20:16:58
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 08:57:18
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2015-03-03 11:07:24
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2015-03-03 11:20:38
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 10:12:05
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-05-28 21:09:18
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 08:54:06
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 18:11:40
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-03-02 17:51:07
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2015-06-01 20:22:25
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2015-02-18 09:51:28
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2015-02-16 16:18:10
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 18:15:37
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-02-19 14:57:18
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2015-03-02 17:57:40
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2015-02-18 09:24:44
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2015-02-19 15:03:13
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2015-03-15 15:57:55
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2015-03-01 08:09:20
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 20:48:59
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khoảng cách giữa hai số nguyên trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-02-03 09:31:23
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng (trừ)
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 20:35:43
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2015-02-16 10:28:27
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: tìm số
Lần cuối làm bài: 2015-03-01 08:59:43
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2015-06-15 15:32:09
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 18:21:31
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-02-04 12:29:36
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2015-05-28 19:05:04
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 10:00:13
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2015-02-14 09:57:06
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù
Lần cuối làm bài: 2015-02-15 08:26:22
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2015-03-01 08:31:29
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2015-03-01 08:37:21
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 20:37:46
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-01-31 19:32:03
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 20:00:54
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2015-05-31 10:40:24
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-05-27 19:43:24
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-05-29 09:45:44
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-05-30 17:07:44
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-05-29 19:53:21
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2015-05-30 08:48:46
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-11-12 09:38:22
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2016-02-04 21:19:51
Lê Duy Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức có chứa lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-02-01 09:29:05

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi