Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Minh Hiền. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Minh Hiền

Minh Hiền
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

600 -Trung bình 9.98 - Tổng điểm 60093

Minh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một phần mấy của một số
Lần cuối làm bài: 2017-09-24 12:36:04
Minh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số đoạn thẳng có trong hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2017-09-24 12:20:54
Minh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định nghĩa phép nhân
Lần cuối làm bài: 2017-09-24 12:11:39
Minh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 15:26:38
Minh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 15:13:36
Minh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng và trừ trên bảng các số phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 15:10:19
Minh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 15:06:22
Minh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 15:04:01
Minh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 14:59:59
Minh Hiền đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2017-09-23 14:55:28

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Minh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 15:08:17
Minh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-04 15:06:40
Minh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-04 15:04:29
Minh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 15:01:45
Minh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 15:00:49
Minh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 14:59:47
Minh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 14:58:23
Minh Hiền làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-04 14:56:56