Ba bạn An, Bình, Hoa theo thứ tự cùng tham gia trò chơi tìm số như sau:

Mỗi bạn đến lượt mình sẽ tìm số tự nhiên nhỏ nhất tiếp theo sao cho trong các chữ số của số đó chứa ít nhất một chữ số 3. Cụ thể là: An đi trước, An tìm được số 3, đến lượt Bình tìm được số 13, Hoa tìm được số 23, An tìm được số 30, Bình tìm được số 31, Hoa tìm được số 32, An tìm được số 33, ... cứ tiếp tục như vậy. Đến lượt bạn nào tìm được số nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện có ít nhất một chữ số 3 và lớn hơn 400 thì dừng lại.

Bạn hãy tính xem ai là người tìm được số cuối cùng ?

-------------------

Ba bạn có lời giải đúng, đầy đủ và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Lời giải của các bạn sẽ được công bố vào Thứ Sáu, ngày 10/7/2015. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy, ngày 11/7/2015.

-------------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất - các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Phạm Tử Thiên, Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

2. Hoàng Thị Vân, Trường Tiểu học Yên Mỹ2, Huyện Nông Cống - Thanh Hóa

3. Mr Lazy

4. Nguyễn Trần Hiểu Lam, Trường Tiểu học Hoà Bình D, Huyện Trà Ôn - Vĩnh Long

-------------------