Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với zZz Hoàng Vân zZz. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

zZz Hoàng Vân zZz

zZz Hoàng Vân zZz
Chào các bạn ghé thăm góc học tập của mình nha ^ Vân Hoàng ^

Luyện toán

21 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2100

zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 20:05:01
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-12-04 12:39:10
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-11-24 19:21:27
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2015-12-09 12:46:24
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2015-11-10 13:24:42
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2015-12-13 11:09:51
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2015-11-25 16:15:32
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 17:28:00
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-05-19 11:16:42
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2015-12-28 12:03:29
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2016-07-09 10:18:29
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-07-15 11:21:47
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 12:25:06
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-05-20 18:35:30
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-02-08 12:57:21
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-05-21 09:40:06
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-05-22 17:59:25
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 12:13:37
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 23:01:23
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-12-03 12:33:02
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-12-07 13:06:27

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

zZz Hoàng Vân zZz làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-20 18:47:55