Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với zZz Hoàng Vân zZz. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

zZz Hoàng Vân zZz

zZz Hoàng Vân zZz
Chào các bạn ghé thăm góc học tập của mình nha ^ Vân Hoàng ^

Luyện toán

21 -Trung bình 9.96 - Tổng điểm 2989

zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-05-19 11:16:42
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-05-22 17:59:25
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-05-21 09:40:06
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-05-20 18:35:30
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-02-08 12:57:21
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 20:05:01
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 23:01:23
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 12:25:06
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 12:13:37
zZz Hoàng Vân zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-01-18 17:28:00

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

zZz Hoàng Vân zZz làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-20 18:47:55