Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Mr Lazy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Mr Lazy

Mr Lazy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Mr Lazy
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 2541SP, 3GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 1SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 2.40 - Tổng điểm 48

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi