Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Tử Thiên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Tử Thiên

Phạm Tử Thiên
Đẹp trai không !!!!

Luyện toán

59 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5900

Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2014-10-21 20:51:22
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2014-05-02 07:46:20
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-10-12 16:27:57
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-09-05 20:33:50
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2014-10-20 20:17:29
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2014-08-30 08:13:57
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-08-02 15:14:45
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-06-15 08:58:27
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2014-05-03 10:01:09
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2014-10-25 10:59:58
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2014-09-11 20:40:08
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-10-03 20:12:07
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-10-18 10:17:21
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2014-10-26 10:44:13
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2014-05-03 09:48:09
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2014-08-24 14:47:21
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 10:29:14
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2014-05-02 07:33:51
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2014-06-07 19:14:38
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2014-07-19 13:57:36
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân và chia
Lần cuối làm bài: 2015-07-16 19:56:22
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2015-04-22 19:18:30
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2014-10-25 09:53:27
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn cách trả tiền
Lần cuối làm bài: 2015-09-06 19:33:50
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2014-08-23 09:51:52
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2014-10-29 20:13:24
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông trong hình
Lần cuối làm bài: 2015-04-22 19:21:32
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-08-09 13:48:12
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2014-06-02 08:46:52
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2015-03-06 19:53:41
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2015-05-12 20:06:12
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số đo góc với thước đo độ
Lần cuối làm bài: 2015-05-02 15:16:36
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2014-10-28 21:02:25
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2014-05-02 07:59:22
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2014-08-24 14:39:44
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 10:06:37
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-05-02 14:32:27
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-05-02 14:25:34
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-05-02 14:19:20
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2014-05-03 10:07:07
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2014-05-03 10:13:17
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2014-06-15 08:42:31
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2014-08-24 14:32:44
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2014-07-20 07:57:31
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-06-02 09:05:45
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-10-18 10:14:53
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-06-14 08:07:52
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-08-01 20:08:01
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-06-02 09:11:37
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-06-14 08:12:07
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-05-03 10:19:40
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-05-03 10:32:13
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-10-06 20:17:50
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2014-07-19 13:47:22
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-08-23 09:45:59
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-10-23 19:40:10
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-10-07 20:26:03
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-05-02 14:12:30
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2015-07-15 19:40:17

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi