Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Tử Thiên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Tử Thiên

Phạm Tử Thiên
Đẹp trai không !!!!

Điểm thi

Luyện toán

59 -Trung bình 8.41 - Tổng điểm 7230

Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2014-05-02 07:33:51
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2014-08-24 14:47:21
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2014-05-03 09:48:09
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 10:06:37
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2014-05-02 07:46:20
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2014-05-02 07:59:22
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-05-02 14:12:30
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-05-02 14:19:20
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-05-02 14:25:34
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-05-02 14:32:27