Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Tử Thiên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Tử Thiên

Phạm Tử Thiên
Đẹp trai không !!!!

Luyện toán

59 -Trung bình 8.41 - Tổng điểm 7230

Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-08-09 13:48:12
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn cách trả tiền
Lần cuối làm bài: 2015-09-06 19:33:50
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân và chia
Lần cuối làm bài: 2015-07-16 19:56:22
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2015-07-15 19:40:17
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2015-05-12 20:06:12
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2015-04-22 19:18:30
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2015-03-06 19:53:41
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông trong hình
Lần cuối làm bài: 2015-04-22 19:21:32
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2014-10-29 20:13:24
Phạm Tử Thiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2014-10-28 21:02:25

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi