Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Trần Hiểu Lam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Trần Hiểu Lam

Nguyễn Trần Hiểu Lam
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

245 -Trung bình 8.26 - Tổng điểm 30385

Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 21:14:19
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ bản đồ
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:15:42
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 21:33:40
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:41:44
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 20:08:17
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:54:09
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 21:54:04
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 21:45:14
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu tỉ số
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 20:30:28
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 10:24:49

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 6.49 - Tổng điểm 1104

Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 20:38:15
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:57:33
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 21:39:31
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết thư
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 21:34:01

Luyện Tiếng Anh

118 -Trung bình 8.61 - Tổng điểm 14727

Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 23:32:21
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 21:17:15
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 21:43:29
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Which one is more beautiful?
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 21:31:38
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 07:14:05
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 21:35:18
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of it?
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 21:10:33
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 20:55:44
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 21:07:18
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 22:12:38

Điểm thi

Nguyễn Trần Hiểu Lam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-02 21:12:53
Nguyễn Trần Hiểu Lam làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-25 22:39:42