Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Trần Hiểu Lam. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Trần Hiểu Lam

Nguyễn Trần Hiểu Lam
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

258 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 25800

Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-09-04 21:00:42
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2015-09-02 11:17:48
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-08-24 20:24:01
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-15 21:58:36
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-15 21:44:02
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 20:22:33
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 20:34:02
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-08-13 20:27:43
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 09:12:04
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2015-07-22 15:20:43
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2015-07-24 21:01:25
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2015-06-18 18:05:56
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2015-06-19 19:48:09
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-07-17 20:24:34
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-07-22 15:02:16
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2015-06-15 19:26:04
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2015-07-10 14:40:53
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-05-29 19:38:04
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2015-06-27 19:41:18
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-07-11 20:49:53
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-08-11 20:41:41
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2015-08-21 15:36:15
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2015-09-13 19:01:07
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2015-08-07 20:22:31
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2015-06-16 14:59:29
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2015-07-12 17:11:47
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2015-06-16 15:28:47
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2015-07-13 17:27:56
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2015-08-10 21:02:51
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-08-12 20:55:03
Lần cuối làm bài: 2015-08-30 07:20:58
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ không nhớ các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2015-08-22 16:43:02
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2015-06-29 12:57:58
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 09:09:30
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm và đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-08-29 20:32:47
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2015-07-08 17:55:08
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2015-10-04 21:17:23
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2015-08-29 11:02:09
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-07-09 14:46:24
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2017-09-18 21:09:20
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2015-11-16 19:55:21
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2017-09-10 20:42:51
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-11-29 15:06:31
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2015-12-22 21:24:39
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-12-29 20:41:32
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-12-30 21:22:35
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2015-07-24 21:11:23
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2015-09-06 13:50:15
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-07-15 06:45:59
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-02-04 21:27:02
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-02-25 20:54:03
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-03-02 22:33:36
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-03-10 15:37:21
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-05-24 22:18:36
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-06-04 22:50:58
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-07-02 14:35:10
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-07-03 16:09:49
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-07-05 14:32:29
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 16:17:44
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 20:30:10
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2016-07-24 09:21:44
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp vào ô trống
Lần cuối làm bài: 2016-07-24 09:48:38
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 13:05:56
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-07-04 14:57:50
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-08-10 21:29:29
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2015-08-08 16:19:33
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-07-18 21:23:52
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép nhân bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-08-16 20:57:24
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-10-06 21:44:01
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 14:31:42
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-04 21:32:53
Lần cuối làm bài: 2017-02-14 21:36:37
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số phạm vi 5 - nhiều dạng toán
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 13:57:09
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-09-21 21:44:21
Lần cuối làm bài: 2017-07-25 23:44:03
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 15:32:07
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-07-15 23:31:09
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-07-09 14:54:47
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-07-11 21:45:53
Lần cuối làm bài: 2017-11-21 21:50:01
Lần cuối làm bài: 2017-12-01 23:10:38
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp lên n lần hay tăng thêm n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 22:49:36
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-09-21 21:55:13
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-07-28 21:45:22
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 14:49:46
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-03-21 09:32:59
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2016-12-14 21:22:42
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2018-06-07 20:32:11
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-05-29 16:03:39
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 10:18:26
Lần cuối làm bài: 2017-12-13 22:07:04
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-06-01 22:11:08
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 20:48:05
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2018-06-16 21:29:26
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2016-07-05 14:40:02
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 13:10:04
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số La Mã
Lần cuối làm bài: 2018-06-18 20:37:26
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đoán chữ số trong phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-07-26 08:58:53
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 20:35:34
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-10-02 14:40:12
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 22:14:52
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đỉnh và cạnh của góc
Lần cuối làm bài: 2017-10-20 21:03:51
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 22:00:37
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 21:11:12
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 20:44:52
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông trong hình
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 20:05:47
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-12-05 20:20:16
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai đoạn: gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 22:41:54
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 22:04:09
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị của các chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-03-05 22:12:00
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 22:43:09
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-06-19 19:39:50
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 22:26:42
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 22:32:16
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 20:34:43
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-12-19 22:02:31
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-09-28 20:42:25
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 21:16:07
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2016-10-15 21:29:08
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2016-12-17 16:16:03
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số đo góc với thước đo độ
Lần cuối làm bài: 2017-12-14 21:46:46
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-11-29 20:41:54
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2015-08-26 18:42:38
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 23:00:20
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Minh họa phép chia bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 21:34:53
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2018-06-21 19:25:30
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2015-09-13 18:34:56
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 20:14:34
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-11-17 21:38:17
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 21:57:03
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 21:01:53
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-10-26 19:38:21
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2017-09-10 21:00:10
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2015-12-10 21:53:46
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-05-21 10:52:13
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-12-31 19:46:01
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2016-07-20 22:14:05
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 22:02:45
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2015-06-23 20:15:28
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2015-06-21 19:35:54
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2015-06-26 18:53:42
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 19:23:00
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2015-07-14 17:34:03
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2015-07-22 15:05:44
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2015-08-30 07:18:09
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2015-07-29 17:01:06
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2015-09-09 18:27:23
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2015-09-04 20:52:34
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm cách đoạn
Lần cuối làm bài: 2015-08-23 20:23:59
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2015-06-30 15:46:21
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-11-06 18:36:09
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số và phép tính
Lần cuối làm bài: 2015-10-18 21:42:45
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-06-24 18:50:27
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-07 14:57:28
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-09-11 20:46:55
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-11-23 22:55:10
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2016-08-29 18:01:49
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 3
Lần cuối làm bài: 2016-09-01 16:26:38
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 4
Lần cuối làm bài: 2016-09-21 20:58:16
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 5
Lần cuối làm bài: 2016-09-23 20:25:29
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-06-04 21:27:05
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2018-06-04 21:28:00
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2018-06-04 21:30:06
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2018-06-04 21:31:29
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 22:58:54
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 3
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 22:07:36
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 4
Lần cuối làm bài: 2016-11-12 07:20:44
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-10 21:41:11
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2018-06-03 20:37:42
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2018-06-03 20:40:13
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2018-03-29 21:56:10
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2018-06-03 20:45:11
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân
Lần cuối làm bài: 2017-01-03 21:52:54
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, chia
Lần cuối làm bài: 2017-02-15 21:24:02
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 22:37:03
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2017-06-26 21:38:16
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng phép tính ngược
Lần cuối làm bài: 2015-09-13 18:53:44
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép nhân với số phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 21:53:35
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép chia cho số phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 20:26:46
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tăng lên: phép nhân hay phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 21:16:17
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi: phép chia hay phép trừ
Lần cuối làm bài: 2017-02-25 22:21:14
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2017-02-28 21:00:49
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép nhân với số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-28 22:21:53
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-08-02 11:00:28
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết được và không chia hết được
Lần cuối làm bài: 2018-03-06 21:47:08
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-11-25 14:31:49
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2018-01-18 19:25:27
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2015-10-11 06:20:38
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-10-11 06:24:40
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-09-01 21:36:07
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-10-31 21:48:00
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2015-09-28 20:54:52
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-01-12 20:47:19
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 20:02:58
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-06-16 21:34:09
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bao nhiêu gà, bao nhiêu chó?
Lần cuối làm bài: 2018-06-04 21:41:55
Lần cuối làm bài: 2015-09-15 20:40:05
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2015-10-02 20:52:48
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-05-27 21:11:28
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-01-30 21:11:12
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2017-10-18 20:01:24
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-01-04 20:24:43
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-10-17 21:31:27
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 18:10:36
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2017-10-28 21:30:38
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2016-01-05 20:22:20
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2016-07-10 13:45:52
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2017-09-18 20:48:55
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-05-23 22:12:08
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2016-07-24 22:26:10
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-09-18 20:34:20
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 21:45:14
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 21:24:39
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 19:52:12
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 18:23:44
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 21:17:25
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 21:12:07
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 18:02:49
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 10:24:49
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 18:36:12
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 18:39:04
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 22:11:38
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 21:41:41
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-08-14 22:48:02
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 21:59:20
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 21:05:35
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với 10, 100, 1000… Chia cho 10 , 100 , 1000…
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 21:49:42
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 22:16:52
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 21:31:53
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 21:34:46
Lần cuối làm bài: 2020-10-02 22:39:35
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-08-31 20:35:23
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-10-25 22:19:43
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2020-12-01 08:59:52
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2020-12-01 09:58:36
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2020-11-13 21:26:30
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số cho một tích
Lần cuối làm bài: 2018-12-01 20:58:34
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 20:33:56
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-12-05 06:01:38
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 22:27:35
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2020-12-19 07:04:44
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 20:08:17
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:41:44
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 21:54:04
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 21:33:40
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 21:55:24
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:54:09
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 20:57:01
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 19:06:23
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 21:49:15
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 21:25:23
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 22:07:32
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số khác mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 22:20:23
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:34:47
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu tỉ số
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 20:30:28
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ bản đồ
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:15:42
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 22:42:36
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn. Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 19:22:37

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Viết thư
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 21:34:01
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:57:33
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 20:38:15
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 21:39:31
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2020-09-05 17:14:38

Luyện Tiếng Anh

135 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 13500

Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 18:59:41
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 4
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 21:18:02
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 20:50:23
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like to go for a picnic?
Lần cuối làm bài: 2018-10-09 22:24:18
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 19:51:35
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 18:24:30
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 22:46:45
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 21:29:21
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 22:44:23
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 22:13:54
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 18:26:26
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 21:31:11
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 18:37:01
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 21:46:00
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 20:50:25
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 22:24:07
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do?
Lần cuối làm bài: 2018-11-25 20:45:47
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 21:17:20
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 22:17:06
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How much are the jeans?
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 21:32:54
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 21:40:47
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:16:55
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 21:40:04
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 22:56:05
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 21:48:07
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 21:57:29
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /sch/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 17:13:31
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do yesterday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 20:05:55
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 21:50:55
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 22:01:14
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:58:44
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:59:12
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:01:44
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 21:02:05
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 20:50:45
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 20:27:39
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 20:32:00
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 20:30:47
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 22:09:51
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 22:14:26
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 21:25:14
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 21:46:05
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:48:27
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:49:10
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 21:51:22
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 21:02:10
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:35:24
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-01-19 21:05:36
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 21:46:13
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-24 21:28:45
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ed/
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 23:02:33
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 20:09:50
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 21:39:25
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 22:44:27
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 21:02:31
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 22:24:05
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 13:22:45
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 23:25:18
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 23:32:21
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 21:52:36
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 21:57:57
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 22:00:32
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 11:18:00
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung He's a hero! - Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 21:30:54
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 21:17:15
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 22:13:16
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 20:15:53
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 21:42:53
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 22:02:09
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 22:40:55
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 22:46:13
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 22:13:23
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 22:05:35
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:45:36
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 21:05:49
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Word stress
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:49:06
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many parrots do you have?
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 21:36:37
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's Sa Pa?
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 22:21:52
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 19:50:42
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 19:52:20
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 19:54:54
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is Ha Long Bay near Ha Noi?
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 22:21:00
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 20:41:05
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 22:49:53
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you doing?
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 22:03:58
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where were you yesterday?
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 19:19:53
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 21:47:02
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 21:28:39
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 21:12:34
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 21:07:44
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 21:35:18
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 20:29:29
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 21:32:29
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 20:59:59
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:18:20
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 20:06:03
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 21:24:33
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 21:54:45
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you learn English?
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 21:44:55
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 21:06:54
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 21:17:17
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 21:26:43
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 20:18:04
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 22:12:38
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 21:07:18
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 20:55:44
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 21:32:36
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How can we get to the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 20:57:56
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of it?
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 21:10:33
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 07:14:05
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Which one is more beautiful?
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 21:31:38
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 21:50:14
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 21:43:29
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 21:51:16
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 21:26:20
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 22:08:16
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 22:22:48
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-09-05 20:20:59
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2020-09-10 20:18:52
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2020-09-30 22:47:04
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-10-01 21:21:28
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-10-01 21:44:19
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2020-10-13 10:56:23
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2020-10-12 22:53:05
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2020-10-12 22:55:47
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2020-10-16 09:26:54
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2020-10-16 22:20:26
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2020-10-16 22:23:54
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-10-16 22:26:01
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-10-16 22:43:46
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-10-26 22:24:57
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-10-26 22:33:45
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-11-20 22:49:53
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2020-11-25 22:28:49
Nguyễn Trần Hiểu Lam đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2020-11-27 22:14:23

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-12-29 22:11:19
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-11-28 22:47:31
Nguyễn Trần Hiểu Lam làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-02 21:12:53
Nguyễn Trần Hiểu Lam làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-25 22:39:42