Bài toán 283

Các bạn hãy trả lời câu hỏi trong video dưới đây:

-------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 8/11/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 8/11/2019. 

------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

Nguyễn Thị Ngọc Thơ

kiên nguyễn (Bạn hãy inb để cô Huyền tặng VIP nhé)

Lê Khánh Loan

zZz Cool Kid zZz

thỏ trắng

------------

Bài làm của bạn Nguyễn Thị Ngọc Thơ:

Đổi 15 p = \(\dfrac{1}{4}\) giờ.

Gọi độ dài quãng đường là S (km)

Thời gian chị đi quãng đường còn lại nếu tăng tốc: \(t=\dfrac{s}{v}=\dfrac{S-36}{30}\) giờ

Thời gian chị đi quãng đường còn lại nếu không tăng tốc: \(t=\dfrac{s}{v}=\dfrac{S-36}{40}\) giờ

Độ chênh thời gian: \(\dfrac{S-36}{30}-\dfrac{S-36}{40}=S\)

Ta tìm được \(S=66\)(km).


50 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm