Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với zZz Cool Kid_new zZz. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

zZz Cool Kid_new zZz CTV

zZz Cool Kid_new zZz
Tôi không nói chưa chắc tôi đã sai, kẻ nói nhiều chưa chắc đã đúng. Sorry mọi nguời tôi lại off rồi. Ai cần sol bài nào ib vào fb tôi nhé ! Làm được sẽ giúp. https://www.facebook.com/huy.phangia.75470 ib vào đây nhé ! Thân. Hẹn gặp lại vào tuần sau.

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

zZz Cool Kid_new zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-02-26 13:06:42

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

zZz Cool Kid_new zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 20:53:41

Điểm thi

zZz Cool Kid_new zZz làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-02 21:21:53