Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với zZz Cool Kid zZz. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

zZz Cool Kid zZz CTV

zZz Cool Kid zZz
Này cô kia,sao lại tháo mặt nạ ra thế ?? Tớ ghét nhất là mấy người sống giả tạo.Vậy nên đừng sống giả tạo sau lưng mình nhé! Nếu sống như vậy có ngày bạn sẽ bị trừng phạt thôi !

Luyện toán

1 -Trung bình 6.80 - Tổng điểm 136

zZz Cool Kid zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-02-26 13:06:42

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 4.53 - Tổng điểm 181

zZz Cool Kid zZz đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 20:53:41

Điểm thi

zZz Cool Kid zZz làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-02 21:21:53