Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài toán 276

Cho bảng hình vuông 6 x 6 như hình vẽ. Hãy điền mỗi chữ số 2, 0, 1, 9 vào một ô vuông sao cho trên mỗi hàng hoặc mỗi cột phải có đúng 4 chữ số và mỗi chữ số chỉ xuất hiện một lần. Các chữ số nằm ở các ô vuông liền nhau tạo thành một số (từ trái sang phải hoặc từ trên xuống dưới). Biết rằng các số bên ngoài bảng bằng tổng của các số được viết trong mỗi hàng hoặc mỗi cột.

*Đề bài đã được update* 

------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 20/9/2019. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 20/9/2019. 

-----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

-----------
Đáp án:

 

 

 


22 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: