Bài toán 235

Ngoài giờ học, ngày nào Linh cũng tham gia các hoạt động: đánh cầu lông, đánh đàn và bơi. Trong 30 ngày gần đây, chỉ có 1 ngày Linh đã tham gia đủ cả ba hoạt động. Biết rằng Linh chơi cầu lông trong 19 ngày, tập bơi trong 12 ngày và đánh đàn trong 5 ngày. Có 1 ngày Linh chơi cầu lông và đánh đàn mà không đi bơi. Có 2 ngày Linh đi bơi và đi đánh cầu lông nhưng không đánh đàn. Hỏi có bao nhiêu ngay Linh đi đánh đàn và đi bơi mà không đi chơi cầu lông?

-------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 7/12/2018. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 7/12/2018.  

-----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

----------
Bài giải:
Ta dùng biểu đồ Ven để giả quyết bài toán trên.
Gọi số ngày Linh đi đánh đàn và đi bơi mà không đi chơi cầu lông là x (ngày).
Điền các giả thiết đề bài cho vào biểu đồ Ven.
Theo đề bài ta tính được:
Số ngày Linh chỉ đi chơi cầu lông là:
               19 - 2 - 1 - 1 = 15 (ngày)
Số ngày Linh chỉ đi đánh đàn là:
                5 - 1 - 1 - x = 3 - x (ngày)
Số ngày Linh chỉ đi bơi là:
               12 - 2 - 1 - x = 9 - x (ngày)
Theo đề bài ta có:
               15 + 1 + 1 + 2 + 3 - x + 9 - x + x = 30
                                                        31 - x = 30
                                                               x = 31 - 30
                                                               x = 1
Vậy có 1 ngày Linh đi đánh đàn và đi bơi mà không đi chơi cầu lông.  
            
 


62 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm