Bài toán 231

Hãy so sánh diện tích hình màu xanh và màu đỏ trong hình vẽ bên, biết hình vuông lớn có độ dài cạnh là 2cm.

-------------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 9/11/2018. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 9/11/2018.  

--------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math:

-----------
Bài giải của bạn Nguyen Ngoc Son:

                                                            Giải

Diện tích hình vuông lớn là:

                                      2.2 = 4 (cm2)

Vì cạnh của hình vuông chính là đường kính hình tròn nên bán kính hình tròn là:

                                      2 : 2 = 1 (cm)

Diện tích hình tròn là:

                                      1.1.3,14 = 3,14 (cm2)

Diện tích phần tô màu xanh là: 

                                        (4 - 3,14) : 4 = 0,215 (cm2)

Ta thấy khi nối từ góc này đến góc đối diện nó ở trong hình vuông nhỏ ta được đoạn thẳng dài bằng đường kính hình tròn và bằng 2cm.

Chia hình vuông như hình vẽ:

                                     

Trên hình vẽ ta thấy có 4 hình tam giác vuông có diện tích bằng nhau và có các cạnh ở điểm vuông góc là 1.

Vậy diện tích hình vuông là:

                                           1.1:2.4 = 2 (cm2)

Diện tích hình tô màu đỏ là:

                                              (3,14 - 2) : 4 = 0,285 (cm2)

 Vì 0,215 cm< 0,285 cm2 nên diện tích hình màu xanh nhỏ hơn diện tích hình màu đỏ.


52 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm


Mới nhất