Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Ngoc Son. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Ngoc Son

Nguyen Ngoc Son
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

37 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3700

Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 13:53:54
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-10-04 06:28:46
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-10-04 06:22:26
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-29 18:21:05
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2018-02-24 10:19:05
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-09-27 17:23:12
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 17:35:16
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 09:30:22
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 17:58:32
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 17:54:00
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-05-14 20:50:05
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo thể tích - minh họa bằng hình
Lần cuối làm bài: 2017-05-06 17:59:18
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 21:13:37
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 21:13:26
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 21:13:51
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 18:06:32
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chia hết, chia có dư
Lần cuối làm bài: 2017-05-09 21:54:09
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2017-05-14 20:47:24
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-05-25 10:30:47
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2018-06-18 10:11:09
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khoảng cách giữa hai số nguyên trên trục số
Lần cuối làm bài: 2017-05-23 16:33:58
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-04-15 22:08:44
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung trực của tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 21:12:40
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn, đường kính, dây
Lần cuối làm bài: 2018-05-30 21:53:01
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác đồng dạng, trường hợp C.C.C
Lần cuối làm bài: 2018-06-06 21:14:59
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các hằng đẳng thức
Lần cuối làm bài: 2018-05-22 09:16:13
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2018-08-12 21:27:13
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Lần cuối làm bài: 2018-05-23 16:01:01
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 18:30:18
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 10:38:48
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 17:57:40
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 18:25:26
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 17:38:44
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 18:36:01
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 17:02:58
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 17:14:47
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 17:22:53

Luyện văn - Tiếng Việt

18 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1800

Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-06-02 10:36:26
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2017-10-14 19:23:27
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2017-10-18 18:39:23
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 16:44:36
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 86: ôp ơp (hộp, lớp)
Lần cuối làm bài: 2017-11-17 17:20:31
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 88: ip, up (nhịp, búp)
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 10:25:28
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 94: oang, oăng (hoang, hoẵng)
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 16:31:23
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 99: uơ, uya (huơ, khuya)
Lần cuối làm bài: 2018-02-01 11:25:05
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 17:27:22
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
Lần cuối làm bài: 2017-10-20 16:23:12
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 11:16:33
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 17:34:53
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 9
Lần cuối làm bài: 2018-06-03 08:33:21
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 10:42:10
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (Unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2018-05-24 18:18:24
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 16:22:19
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 8
Lần cuối làm bài: 2018-05-21 18:09:31
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điệp ngữ
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 16:30:13

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1600

Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-07-23 08:39:29
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2018-07-24 08:55:36
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2018-07-24 09:43:23
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 17:19:39
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 17:24:18
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 17:00:34
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 17:03:02
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 17:44:40
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 18:49:52
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 19:17:53
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 18:56:21
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 09:12:16
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 10:04:27
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 11:09:38
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three Song _ In my family!
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 19:12:50
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 19:36:15

Điểm thi

Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-09 16:36:40
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-31 17:29:39
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-31 17:06:21
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-25 20:49:42
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-18 21:23:48
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-24 13:42:35
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-15 18:20:59
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-11 17:57:38
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-22 20:24:08
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-22 19:48:25
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-22 19:46:15
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-01 11:33:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 17:39:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-03 21:05:52
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-05 21:20:32
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-25 17:59:41
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-09 18:08:48
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-23 18:41:58
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-06 18:06:23
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-11 17:24:30
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-21 18:08:54
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-21 17:46:06
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-10 19:29:32