Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Ngoc Son. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Ngoc Son

Nguyen Ngoc Son
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

35 -Trung bình 4.70 - Tổng điểm 9875

Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 19:07:55
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 17:38:44
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 18:36:01
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 18:06:32
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 12:10:06
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 18:25:26
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 17:35:16
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 18:30:18
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 10:13:39
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 09:30:22

Luyện văn - Tiếng Việt

22 -Trung bình 7.77 - Tổng điểm 3418

Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điệp ngữ
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 16:30:13
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 17:34:53
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 11:16:33
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
Lần cuối làm bài: 2017-10-20 16:23:12
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 17:27:22
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ C, D, Đ
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 19:05:54
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ A, Ă, Â, B
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 19:03:36
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 99: uơ, uya (huơ, khuya)
Lần cuối làm bài: 2018-02-01 11:25:05
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 94: oang, oăng (hoang, hoẵng)
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 16:31:23
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 88: ip, up (nhịp, búp)
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 10:25:28

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 8.57 - Tổng điểm 1285

Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2018-07-24 09:43:23
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 8
Lần cuối làm bài: 2018-05-21 18:09:31
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 16:22:19
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (Unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2018-05-24 18:18:24
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 17:03:02
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 17:00:34
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 10:42:10
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 9
Lần cuối làm bài: 2018-06-03 08:33:21
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2018-07-24 08:55:36
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-07-23 08:39:29

Điểm thi

Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-09 16:36:40
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-31 17:29:39
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-31 17:06:21
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-25 20:49:42
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-18 21:23:48
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-24 13:42:35
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-15 18:20:59
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-11 17:57:38
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-22 20:24:08
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-22 19:48:25
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-22 19:46:15
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-01 11:33:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 17:39:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-03 21:05:52
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-05 21:20:32
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-25 17:59:41
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-09 18:08:48
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-23 18:41:58
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-06 18:06:23
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-11 17:24:30
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-21 18:08:54
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-21 17:46:06
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-10 19:29:32