Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Ngoc Son. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Ngoc Son

Nguyen Ngoc Son
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

37 -Trung bình 4.69 - Tổng điểm 10235

Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 17:22:53
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 17:14:47
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 17:54:00
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 17:02:58
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 17:38:44
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 17:57:40
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 18:36:01
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 18:06:32
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 18:25:26
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 17:35:16

Luyện văn - Tiếng Việt

18 -Trung bình 6.87 - Tổng điểm 3024

Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điệp ngữ
Lần cuối làm bài: 2018-06-17 16:30:13
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 17:34:53
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 11:16:33
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
Lần cuối làm bài: 2017-10-20 16:23:12
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 17:27:22
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 99: uơ, uya (huơ, khuya)
Lần cuối làm bài: 2018-02-01 11:25:05
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 94: oang, oăng (hoang, hoẵng)
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 16:31:23
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 88: ip, up (nhịp, búp)
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 10:25:28
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 86: ôp ơp (hộp, lớp)
Lần cuối làm bài: 2017-11-17 17:20:31
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 16:44:36

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 7.04 - Tổng điểm 3799

Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three Song _ In my family!
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 19:12:50
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 11:09:38
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 10:04:27
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 19:36:15
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 19:17:53
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2018-07-24 09:43:23
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 09:12:16
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 8
Lần cuối làm bài: 2018-05-21 18:09:31
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-05-26 16:22:19
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (Unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2018-05-24 18:18:24

Điểm thi

Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-09 16:36:40
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-31 17:29:39
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-31 17:06:21
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-25 20:49:42
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-18 21:23:48
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-24 13:42:35
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-15 18:20:59
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-11 17:57:38
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-22 20:24:08
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-02-22 19:48:25
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-22 19:46:15
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-01 11:33:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-28 17:39:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-03 21:05:52
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-05 21:20:32
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-25 17:59:41
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-09 18:08:48
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-23 18:41:58
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-06 18:06:23
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-11 17:24:30
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-21 18:08:54
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-21 17:46:06
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-10 19:29:32