Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Ngoc Son. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Ngoc Son

Nguyen Ngoc Son
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-03 21:05:52
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-05 21:20:32
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-25 17:59:41
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-09 18:08:48
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-23 18:41:58
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-06 18:06:23
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-11 17:24:30
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-21 18:08:54
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-21 17:46:06
Nguyen Ngoc Son làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-10 19:29:32

Luyện toán

20 -Trung bình 5.07 - Tổng điểm 5979

Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-11-17 17:22:08
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-09-02 18:40:48
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-09-28 07:27:04
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-09-27 17:23:12
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-10-09 07:05:46
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-17 17:31:00
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-10-13 19:28:32
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-10-04 06:22:26
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-05-14 20:50:05
Nguyen Ngoc Son đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2017-05-14 20:47:24