Bài toán 162

TenAnh1

Trong giờ thực hành toán, cô giáo chia 6 bạn thành hai nhóm. Cô đưa ra ba bình đựng nước nhưng chưa đầy. Cô tiết lộ lượng nước ở từng bình cho nhóm I và yêu cầu 3 bạn đổ một phần nước từ bình này sang bình kia sao cho sau 3 lần chuyển thì ba bình đựng số nước bằng nhau và cùng bằng 9 lít. Sau khi bàn luận, Minh đã lấy \(\frac{1}{3}\) số nước ở chai thứ nhất đổ sáng bình thứ hai, tiếp theo Long đổ \(\frac{1}{4}\) số nước hiện có  ở bình thứ hai sang bình thứ ba và sau đó Hoa đổ \(\frac{1}{10}\) lượng nước ở bình thứ ba hiện có sang bình thứ nhất. Tới đây các bạn đã hoàn thành yêu cầu của cô. Còn nhiệm vụ dành cho nhóm II là phải tìm lượng nước ban đầu ở mỗi bình.

Nếu là thành viên của nhóm II, em sẽ tính toán như thế nào?

-----------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 14/7/2017. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 14/7/2017. 

--------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải đầy đủ và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

---------
Đáp án: 
+ Sau khi đổ \(\frac{1}{10}\) số nước sang bình thứ nhất thì bình thứ hai còn 9 lít, vậy trước đó bình thứ ba có \(\frac{9\times10}{9}=10\left(l\right)\) (1)
Vậy ta đổ sang bình thứ nhất 1 lít.
+ Sau khi nhận 1 lít thì bình thứ nhất có 9 lít, vậy trước đó nó chứa 8 lít nước.
+ Sau khi đổ \(\frac{1}{3}\) số nước sang bình thứ hai thì bình thứ nhất còn 8 lít, vậy trước đó bình thứ nhất có \(\frac{8\times3}{2}=12\left(l\right)\)
Vậy ta đổ sang bình thứ hai 4 lít. (2)
+ Sau khi đổ \(\frac{1}{4}\) số nước sang bình thứ ba thì bình hai còn 9 lít. Vậy trước đó bình thứ hai có \(\frac{9\times4}{3}=12\left(l\right)\) (3)
Vậy ta đổ sang bình thứ ba 3 lít. (4)
+ Từ (2) và (3) ta thấy sau khi nhận được 4 lít thì bình thứ hai có 12 lít. Vậy trước đó bình thứ hai có 8 lít nước.
Từ (1) và (4) ta thấy sau khi nhận được 3 lít thì bình thứ ba có 10 lít. Vậy trước đó nó có 7 lít.
Tóm lại lúc đầu, bình thứ nhất có 12 lít, bình thứ hai có 8 lít, bình thứ ba có 7 lít.
 

 


107 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm


Mới nhất