Hãy tìm số tự nhiên lớn nhất chia hết cho 8 và có các chữ số khác nhau?

x . . . 8 x x có các chữ số khác nhau lớn nhất x = ?

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ vào ô Gửi bình luận phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 14/10/2016. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 15/10/2016.

------------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất; Các bạn đã được cộng./thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

----------------

Đáp án

Lời giải của bạn Nguyên Gia Huy:

Nếu x có các chữ số khác nhau mà lớn nhất thì x có 10 chữ số mà chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8.

Để chia hết cho 8 thì x phải có ba chữ số tận cùng chia hết cho 8.

Ta sẽ lấy 3 chữ số nhỏ nhất là 0, 1, 2. Trong các số tạo thành chỉ có 120 chia hết cho 8.

Các chữ số còn lại ta xếp từ lớn đến nhỏ.

Vậy số đó là: 9876543120.