Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Duc Hiep. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Duc Hiep

Nguyen Duc Hiep
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

48 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4800

Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán cấu tạo số
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 13:45:07
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 08:42:23
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về tổ hợp
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 18:27:04
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 21:26:07
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chia hết, chia có dư
Lần cuối làm bài: 2016-03-06 12:25:49
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán hai ràng buộc
Lần cuối làm bài: 2016-04-13 20:06:34
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2016-05-01 22:06:47
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về phân số
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 08:05:57
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán bằng vẽ sơ đồ - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 08:48:37
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2016-06-14 09:56:36
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-06-14 10:03:28
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-06-14 10:09:55
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2016-06-14 10:17:27
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-06-14 10:24:48
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2016-06-14 10:32:13
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-06-14 10:35:59
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: tìm số
Lần cuối làm bài: 2016-06-15 18:25:48
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-06-15 18:31:45
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-06-15 20:09:44
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-06-15 20:16:14
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2016-06-15 20:24:25
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-06-15 20:28:55
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-06-15 20:57:04
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2016-06-15 21:03:45
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất các phép tính với lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-06-15 21:20:24
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 08:48:26
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức có chứa lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 08:38:06
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 08:41:52
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 08:45:17
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 10:18:26
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 12:18:27
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 15:45:56
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 15:49:22
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 15:55:20
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 17:57:15
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-06-17 15:16:39
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-06-17 15:21:37
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-06-20 20:25:57
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-06-20 20:30:09
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khoảng cách giữa hai số nguyên trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-06-27 17:00:21
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-07-11 08:35:25
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2016-07-16 09:24:11
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 21:16:10
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 21:19:15
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ ba số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 08:45:38
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 12:12:43
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 08:58:16
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2016-12-10 08:23:35

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyen Duc Hiep làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 10:36:46
Nguyen Duc Hiep làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-04 12:13:36
Nguyen Duc Hiep làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 08:54:06
Nguyen Duc Hiep làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-01 12:14:44
Nguyen Duc Hiep làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-27 08:35:33
Nguyen Duc Hiep làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-16 10:10:58
Nguyen Duc Hiep làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-16 10:07:37
Nguyen Duc Hiep làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-14 10:20:16