Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Duc Hiep. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Duc Hiep

Nguyen Duc Hiep
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

48 -Trung bình 9.95 - Tổng điểm 4877

Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2016-12-10 08:23:35
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 08:58:16
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 12:12:43
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ ba số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-08-27 08:45:38
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 21:19:15
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 21:16:10
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2016-07-16 09:24:11
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-07-11 08:35:25
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khoảng cách giữa hai số nguyên trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-06-27 17:00:21
Nguyen Duc Hiep đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-06-20 20:30:09

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyen Duc Hiep làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-21 10:36:46
Nguyen Duc Hiep làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-04 12:13:36
Nguyen Duc Hiep làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-05 08:54:06
Nguyen Duc Hiep làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-01 12:14:44
Nguyen Duc Hiep làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-27 08:35:33
Nguyen Duc Hiep làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-16 10:10:58
Nguyen Duc Hiep làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-16 10:07:37
Nguyen Duc Hiep làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-14 10:20:16