Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Bá Sơn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Bá Sơn

Ngô Bá Sơn
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

37 -Trung bình 9.81 - Tổng điểm 3826

Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù
Lần cuối làm bài: 2017-04-10 18:01:24
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 19:09:47
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 06:09:37
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2017-02-10 12:32:53
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 05:59:53
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khoảng cách giữa hai số nguyên trên trục số
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 06:08:59
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 20:15:14
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-12-27 17:30:35
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 18:47:22
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2016-12-20 17:36:33

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi