Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Bá Sơn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Bá Sơn

Ngô Bá Sơn
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

37 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3700

Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-10-07 12:14:39
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-10-13 05:53:54
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-10-14 17:42:19
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-10-14 18:57:09
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2016-10-15 20:11:57
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-10-16 06:35:40
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2016-10-14 19:34:36
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-10-16 10:33:43
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-10-15 20:31:13
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-10-16 06:14:23
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2016-10-16 06:19:08
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-10-16 06:35:00
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-10-16 07:22:15
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2016-10-16 20:42:44
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2016-10-16 16:35:08
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-10-17 11:54:24
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-10-17 17:43:16
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-10-18 12:04:08
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: tìm số
Lần cuối làm bài: 2016-10-19 17:20:29
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-10-20 16:19:47
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-10-22 17:57:14
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-11-03 20:57:35
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-11-03 21:00:23
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2016-11-03 21:08:14
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 17:20:49
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 17:28:06
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 18:41:36
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2016-12-20 17:36:33
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 18:47:22
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-12-27 17:30:35
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 20:15:14
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khoảng cách giữa hai số nguyên trên trục số
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 06:08:59
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 05:59:53
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2017-02-10 12:32:53
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 06:09:37
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 19:09:47
Ngô Bá Sơn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù
Lần cuối làm bài: 2017-04-10 18:01:24

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi