Lớp 4A có 32 học sinh và tất cả các bạn đều tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ: câu lạc bộ vẽ và câu lạc bộ võ. Có 20 bạn tham gia câu lạc bộ vẽ. Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia câu lạc bộ võ biết rằng một phần ba số bạn của câu lạc bộ võ cũng tham gia cả câu lạc bộ vẽ.

-----------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 30/9/2016. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 1/10/2016.

-----------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math,

Ngô Thị Hương Giang 

Huỳnh Quang Minh

Nguyễn Lê Lâm Phúc

Lê Thái Sơn

Phan Thanh Tịnh

-----------

Đáp án

Gọi số bạn tham gia câu lạc bộ võ là\(x\)x thì số bạn tham gia cả hai câu lạc bộ là \(\frac{1}{3}x\)..

Số bạn tham gia chỉ câu lạc bộ võ (mà không tham gia câu lạc bộ vẽ) là:

   \(x-\frac{1}{3}x=\frac{2}{3}x\)

Ta có sơ đồ Ven sau:

   20 2 3 x 1 3 x

Theo sơ đồ trên, tổng số học sinh tham gia hai câu lạc bộ là: 

     \(20+\frac{2}{3}x\)

Vậy ta có:

    \(20+\frac{2}{3}x=32\)

Suy ra \(x=18\)

Đáp số: Số học sinh tham gia câu lạc bộ võ là 18 bạn.