Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Thị Hương Giang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Thị Hương Giang

Ngô Thị Hương Giang
Ta khác biệt so với những tên trộm mặc quần áo màu đen,ta táo bạo và rực rỡ, ta là Kaito Kid

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-30 12:26:33
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-26 13:27:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-12 13:13:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-12 13:12:46
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-11 13:07:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-11 13:06:21

Luyện toán

68 -Trung bình 9.96 - Tổng điểm 6875

Ngô Thị Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-07-18 13:08:32
Ngô Thị Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-07-30 11:58:17
Ngô Thị Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-08-03 13:36:43
Ngô Thị Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2016-09-15 12:21:16
Ngô Thị Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-09-18 11:02:35
Ngô Thị Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-09-18 11:34:48
Ngô Thị Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2016-09-18 11:17:58
Ngô Thị Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-09-18 11:21:13
Ngô Thị Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-09-18 11:23:58
Ngô Thị Hương Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-09-18 11:26:03