Điền số thích hợp để hoàn thiện phép tính,biết rằng trong phép tính này, mỗi chữ số xuất hiện đúng 1 lần:

2 8 + 4

-------

Các bạn trình bày lời giải đầy đủ của mình vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Mười bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math. Giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 11/12/2020. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Sáu ngày 11/12/2020.

--------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời đúng và sớm nhất. Các bạn đã được cộng/thưởng 2 tháng VIP của Online Math:

Phan Tiến Nghĩa Phan Lâm Khôi Lê Khánh Loan Đỗ Lê Đức Huy Nguyễn Phạm Quang Nhật Nguyễn Thành Nhân Nguyễn Hoàng Hà Nguyễn Đình An Trần Thị Ngọc hanh ----------- Có nhiều đáp án cho phép tính này, chẳng hạn: 2 8+4139576            2 8 + 4 7 3 0 1 9 5          2 8 + 4 7 0 6 1 5 3