Bài toán lọc dầu

Ba sinh viên cùng nhau chế tạo máy lọc dầu. Máy thứ nhất có thể lọc bỏ 30% lượng tạp chất, máy thứ hai có thể lọc bỏ 45% lượng tạp chất và máy thứ ba có thể lọc bỏ 25% lượng tạp chất. Khi sử dụng cả ba máy lọc dầu thì có thể lọc được 100% tạp chất hay không? Nếu không thì lượng tạp chất lọc được là bao nhiêu?

loading...

🔹 Thí sinh nhấn vào nút 'Gửi bài làm' bên dưới để trình bày lời giải đầy đủ của mình. Tối đa 10 bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng coin của OLM để đổi ra thẻ cào, ngày VIP, phần quà, ... chi tiết tại trang web: shop.olm.vn.

🔹 Cuộc thi kết thúc vào 11:00 ngày 31/05/2024. Câu đố tiếp theo sẽ lên vào trước 17 giờ cùng ngày.