Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đình An. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đình An

Nguyễn Đình An
Chào mừng các bạn đã ghé thăm trang cá nhân của mình !

Luyện toán

22 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2200

Lần cuối làm bài: 2020-11-14 22:09:57
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-11-15 10:33:20
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-12-13 20:08:46
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2020-12-12 22:32:31
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2020-12-13 08:56:10
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-12-13 20:44:50
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 22:09:07
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 22:14:41
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 22:22:01
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 22:27:07
Lần cuối làm bài: 2020-12-13 15:10:46
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 22:36:17
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-12-13 21:19:20
Lần cuối làm bài: 2020-12-13 21:33:47
Lần cuối làm bài: 2020-12-27 09:36:45
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 21:23:33
Lần cuối làm bài: 2020-12-29 16:38:17
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 21:36:02
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 21:46:59
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 22:03:06
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-12-25 21:38:39
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-12-25 21:49:58

Luyện văn - Tiếng Việt

67 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6700

Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 22:30:44
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 10:51:21
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 11:01:42
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 14:35:27
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 11:04:10
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:02:49
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:21:30
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 15:38:19
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 10:40:20
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 11:01:53
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 11:22:13
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 10:05:38
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 09:00:29
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ mượn
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 09:27:40
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 20:40:18
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 20:52:53
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:05:06
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:11:50
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:35:39
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 11:14:08
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 11:17:50
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 11:24:05
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 10:16:34
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lời văn, đoạn văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:16:06
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 09:21:11
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 09:32:21
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 09:42:27
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 20:10:27
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 20:30:07
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông lão đánh cá và con cá vàng
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 15:30:33
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thứ tự kể trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 15:40:36
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 15:49:05
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đeo nhạc cho mèo (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 16:02:00
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 18:30:06
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 18:39:23
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hướng dẫn đọc thêm: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 07:48:34
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm danh từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 07:55:20
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 08:09:47
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 08:14:26
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hướng dẫn đọc thêm: Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 08:20:18
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số từ và lượng từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 09:11:18
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện tưởng tượng
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 10:02:38
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện dân gian
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 10:28:54
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉ từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 21:54:02
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập kể chuyện tưởng tượng
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 21:58:42
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con hổ có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 22:42:19
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 23:01:11
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm động từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 23:08:54
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ hiền dạy con
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 15:51:46
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính từ và cụm tính từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 16:04:32
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 16:08:26
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 16:19:25
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 16:42:35
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 21:01:17
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phó từ
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 21:25:15
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 21:42:05
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông nước Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 22:39:09
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 22:36:35
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 22:46:12
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 22:59:38
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 23:05:16
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 08:08:10
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 07:56:03
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 08:01:41
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp tả người
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 08:25:54
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói về văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 16:08:06
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mưa (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2020-05-08 16:40:04

Luyện Tiếng Anh

215 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 21500

Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 10:04:48
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 23:01:46
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 20:13:05
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 20:20:51
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 20:28:55
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 09:01:19
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 09:03:40
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 11:24:15
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 20:35:21
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 20:39:28
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 20:46:20
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 21:55:28
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 19:02:21
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 22:02:15
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 22:20:52
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 19:13:20
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 19:47:51
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:14:53
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 09:23:49
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 09:29:47
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-05-06 22:48:21
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 18:26:49
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:21:09
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:22:43
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:25:25
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:27:05
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:34:28
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:40:40
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɑː/ - /æ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:43:59
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conditional sentence - type 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:51:29
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:52:03
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 09:50:31
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 10:10:03
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 10:12:41
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 22:13:10
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 23:06:10
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 16:47:28
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 16:50:30
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 16:56:28
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 22:37:35
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 22:43:11
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do at the party?
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 22:46:24
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 22:49:29
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What will you do there?
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 22:53:09
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 15:41:24
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 15:46:50
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 15:49:13
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 21:10:07
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 21:14:42
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 21:19:20
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 21:26:13
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 21:29:18
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 21:32:39
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 21:35:42
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 21:40:30
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 21:47:32
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 21:52:36
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you have Math?
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 21:57:37
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 16:52:09
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 16:56:52
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How do you practise English?
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 16:59:54
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 20:20:10
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 20:21:19
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 20:21:31
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 20:23:10
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 20:56:07
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 20:59:21
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 20:07:45
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you learn English?
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 20:11:30
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 20:16:48
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 20:23:59
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 20:26:50
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 20:30:25
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 20:34:22
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 20:40:03
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 20:43:04
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did the lions do when you were there?
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 20:46:59
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 20:49:10
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 20:54:11
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When will Sports Day be?
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 20:56:36
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are you going to do on Sports Day?
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 21:03:30
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 21:05:59
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 21:08:59
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why shouldn't he climb the tree?
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 21:15:18
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 21:19:25
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 21:20:16
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 21:56:38
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 22:18:14
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 22:26:10
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 22:32:02
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 22:42:07
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of the two brothers?
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 22:44:45
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 22:47:30
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 22:52:15
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 22:56:12
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 22:58:11
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 23:01:24
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 23:03:51
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 16:32:54
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 20:43:49
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 20:47:54
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 20:53:54
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 20:57:30
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 20:59:40
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 21:05:16
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 21:12:58
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 21:15:48
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 21:19:04
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 21:21:56
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 21:37:17
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 21:40:10
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like in your country?
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 21:42:09
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 21:49:02
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 21:53:45
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which place would you like to visit, a museum or a pagoda?
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 22:38:41
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of it?
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 22:42:14
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 22:45:24
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 22:48:55
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 22:50:44
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Which one is more beautiful?
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 22:53:25
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 22:56:38
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 20:37:35
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 20:43:24
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 20:47:48
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's the post office?
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 20:53:42
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How can we get to the zoo?
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 20:56:47
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 21:01:53
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 21:02:25
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 21:06:16
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 21:10:02
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 21:15:05
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 21:20:32
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 20:10:34
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 20:13:58
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 20:15:43
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 10:30:08
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2020-08-10 08:19:48
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-11-15 16:52:09
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-11-15 16:56:56
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2020-11-15 17:03:39
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-11-15 17:10:11
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-11-21 16:02:53
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-11-21 16:05:47
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-11-21 16:09:40
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /f/ & /v/
Lần cuối làm bài: 2020-11-21 16:19:43
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-11-21 16:23:26
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-11-21 16:29:16
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2020-11-21 16:36:33
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-11-21 16:39:43
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-11-21 16:41:53
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-11-21 16:47:07
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2020-11-21 16:53:05
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2020-11-27 21:07:39
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-11-27 21:17:49
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-11-27 21:19:54
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2020-11-27 21:23:25
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 09:30:40
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-11-29 11:21:04
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-11-29 11:26:17
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-11-29 11:31:08
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-11-29 11:36:02
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ʃ/and/ʒ/
Lần cuối làm bài: 2020-11-29 11:40:24
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-11-29 11:46:41
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-11-29 11:49:28
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-12-04 21:50:05
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /tʃ/ & / dʒ/
Lần cuối làm bài: 2020-12-04 21:55:17
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-12-12 22:14:57
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-12-12 22:16:19
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2020-12-12 22:21:38
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-12-12 22:23:57
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-12-13 17:59:21
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2020-12-13 18:01:10
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-12-13 18:05:31
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2020-12-16 20:27:04
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /ɒ/ & / ɔ:/
Lần cuối làm bài: 2020-12-16 20:37:10
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 08:43:16
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 08:47:30
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 08:52:53
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 08:53:56
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 09:01:04
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 09:03:48
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 09:04:45
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 09:05:44
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 09:06:34
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 09:11:47
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 09:14:00
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 09:18:28
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 09:20:26
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 09:21:48
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 09:25:12
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 09:40:28
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 10:13:54
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 10:17:07
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 10:21:16
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 10:23:39
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 10:25:16
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 10:27:35
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 10:28:42
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 10:48:27
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 10:52:01
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /ʃ/
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 10:56:25
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 10:58:19
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 11:18:06
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 11:24:30
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 11:28:07
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2020-12-26 11:35:15
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2020-12-28 21:53:17
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2020-12-28 21:59:18
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɔɪ/ - /aʊ/
Lần cuối làm bài: 2020-12-28 22:04:29
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2020-12-28 22:09:46
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-12-28 22:14:41
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-12-28 22:19:39
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-12-28 22:24:01
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-12-28 22:28:30
Nguyễn Đình An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-12-28 22:33:58

Điểm thi

Nguyễn Đình An làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-25 16:53:58
Nguyễn Đình An làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-25 16:49:10
Nguyễn Đình An làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-25 16:29:46
Nguyễn Đình An làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-25 16:07:30
Nguyễn Đình An làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-18 10:40:28
Nguyễn Đình An làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-18 10:21:35
Nguyễn Đình An làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-17 20:35:12
Nguyễn Đình An làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-17 19:51:03
Nguyễn Đình An làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-17 11:57:44
Nguyễn Đình An làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-04-17 10:18:32
Nguyễn Đình An làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-17 10:14:40
Nguyễn Đình An làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-17 10:09:44
Nguyễn Đình An làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2020-04-13 22:00:26
Nguyễn Đình An làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-04-12 17:14:42