Tháng 4 và tháng 5 là thời điểm quan trọng của tất cả các bạn học sinh - các bạn phải thi cuối kỳ II. Online Math nhắc nhở các bạn dành thời gian thích đáng cho việc học tập để đạt được kết quả cao. Chúc các bạn có được những lời nhận xét tốt từ phía các thầy cô trong học bạ của mình.

---------------------

Ngày 28/08/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư 30/2014/TT-BGDĐT (Thông tư 30) về quy định đánh giá học sinh tiểu học. Theo đó, cách đánh giá mới nhằm đánh giá toàn diện: chuẩn kiến thức, kỹ năng, năng lực, phẩm chất cần thiết nhất của học sinh. Việc đánh giá gồm hai phần: Đánh giá thường xuyên và Đánh giá định kỳ. Đánh giá thường xuyên không dùng điểm số mà thay vào đó là lời nhận xét, khuyến khích trong quá trình học tập của học sinh.

1. Đánh giá thường xuyên

a) Các nội dung đánh giá:

  • Hoạt động học tập: đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng từng môn học và hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

  • Năng lực: đánh giá sự hình thành và phát triển một số năng lực của học sinh như: Tự phục vụ, tự quản; Giao tiếp, hợp tác; Tự học và giải quyết vấn đề

  • Phẩm chất: đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất của học sinh như: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục; Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm; Trung thực, kỉ luật, đoàn kết; Yêu gia đình, bạn và những người khác; yêu trường, lớp, quê hương, đất nước.

b) Phương pháp đánh giá:

  • Giáo viên đánh giá bằng cách quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét quá trình học tập, rèn luyện của học sinh; tư vấn, hướng dẫn, động viên học sinh; nhận xét định tính hoặc định lượng về kết quả học tập, rèn luyện, sự hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất của học sinh tiểu học.

  • Ngoài ra, GVCN còn thu thập kết quả tự đánh giá của học sinh, các đánh giá lẫn nhau giữa nhóm học sinh, đánh giá từ cha mẹ học sinh.

2. Đánh giá định kỳ

a) Các nội dung đánh giá:

Đánh giá theo môn học (giống cuối kỳ, cuối năm như trước đây, bỏ kỳ thi giữa kỳ 1 và giữa kỳ 2): mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học vào cuối học kì I và cuối năm học đối với các môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc.

b) Phương pháp đánh giá:

Ra đề bài kiểm tra định kỳ và cho điểm theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân.

3. Tổng hợp đánh giá: Sau học kỳ 1 và sau năm học, theo các tiêu chí sau:

- Quá trình học tập từng môn học: những đặc điểm nổi bật, sự tiến bộ, hạn chế, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập theo chuẩn kiến thức, v.v., Xếp loại học sinh theo từng môn học theo hai mức: Hoàn thành hoặc Chưa hoàn thành

- Mức độ hình thành và phát triển năng lực: những biểu hiện nổi bật của năng lực, sự tiến bộ, mức độ hoàn thành và phát triển theo từng nhóm năng lực của học sinh, v.v. Xếp loại học sinh theo hai mức: Đạt hoặc Chưa đạt

- Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: những biểu hiện nổi bật của phẩm chất, sự tiến bộ, mức độ hoàn thành và phát triển theo từng nhóm phẩm chất của học sinh, v.v. Xếp loại học sinh theo hai mức: Đạt và Chưa đạt

- Các thành tích khác của học sinh được khen thưởng trong học kỳ, năm học

Đọc thêm

[1] Toàn văn Thông tư 30 qui định cách thức đánh giá học sinh tiểu học có thể xem tại đây.

[2] Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học: "Bỏ chấm điểm vì lợi ích học sinh"

[3] Chương trình, chuẩn kiến thức và kỹ năng môn Toán, Tiếng Việt và Ngữ văn