Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Chương trình, chuẩn kiến thức và kỹ năng môn Toán, Tiếng Việt, Ngữ văn

Ngày 05/5/2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT (gọi tắt là Quyết định 16) về Chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm nội dung toàn bộ chương trình dạy và học ở bậc phổ thông, chương trình và chuẩn kiến thức, kỹ năng cho 23 môn học. Online Math xin trích lại nội dung chương trình và chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán, môn Tiếng Việt và Ngữ văn như sau:

1. Chương trình, chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán bậc tiểu học (lớp 1 đến lớp 5) 

2. Chương trình, chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Tiếng Việt bậc tiểu học (lớp 1 đến lớp 5)

3. Chương trình, chuẩn kiến, kỹ năng môn Toán bậc Trung học cơ sở (lớp 6 đến lớp 9)

4. Chương trình, chuẩn kiến, kỹ năng môn Ngữ văn bậc Trung học cơ sở (lớp 6 đến lớp 9)

(Các bạn nhấp chuột vào đường link trên để xem hoặc tải về)