Bổ sung các chức năng cho giáo viên

Online Math mới bổ sung các chức năng cho dành cho giáo viên, theo đó giáo viên có thể:

- Tạo nhóm học sinh (hoặc lớp học)

- Tạo các tài khoản học sinh trong nhóm hoặc lớp

- Quản lý tài khoản học sinh của mình (bao gồm các chức năng đổi mật khẩu, đổi tên, đăng nhập vào tài khoản học sinh)

- Giao bài tập cho học sinh

- Theo dõi quá trình và kết quả học tập của cả nhóm (lớp) và từng học sinh trong nhóm (lớp).

Để sử dụng các tài khoản dành cho giáo viên, thầy cô giáo cần tạo một tài khoản trên Online Math, sau khi đăng nhập thì nhấp chuột vào Tên của mình trên góc phải màn hình, chọn "Trang giáo viên" như hình bên dưới. Các thầy cô cần liên hệ với Ban Quản trị Online Math theo số điện thoại 0915343532 để được cấp quyền thực hiện các chức năng này.

Online Math

Dưới đây là video giới thiệu các chức năng mới này:


763 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức:

Có thể bạn quan tâm