Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bổ sung các chức năng cho giáo viên

Chức năng quản lý dành cho giáo viên trên OLM, giáo viên có thể:

- Tạo nhóm học sinh (hoặc lớp học)

- Tạo các tài khoản học sinh trong nhóm hoặc lớp

- Quản lý tài khoản học sinh của mình (bao gồm các chức năng đổi mật khẩu, đổi tên, đăng nhập vào tài khoản học sinh)

- Giao bài tập cho học sinh

- Theo dõi quá trình và kết quả học tập của cả nhóm (lớp) và từng học sinh trong nhóm (lớp).

Để sử dụng tài khoản dành cho giáo viên, các thầy cô Click vào đây để đăng ký.

Nếu cần hỗ trợ, thầy cô liên hệ với Ban quản trị OLM theo số điện thoại (hoặc Zalo) 0915343532.

Trợ giúp thêm cho thầy cô Tại đây

Đăng ký tài khoản Giáo viên

Nếu cần tài khoản quản lý học trực tuyến dành cho nhà trường, thầy cô vui lòng liên hệ theo số điện thoại (hoặc Zalo): 0915343532.

 

Online Math

Dưới đây là video giới thiệu các chức năng mới này:


Bạn phải đăng nhập để tham gia bình luận.
771 bình luận

sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π ( ) [ ] | /

Công thức: