Cho các dãy số sau:

\(S_1=\left\{1;3;5;7;9;11;13;15;...\right\}\)

\(S_2=\left\{2;6;10;14;18;22;26;30;...\right\}\)

\(S_3=\left\{4;12;20;28;36;44;52;60;...\right\}\)

\(S_4=\left\{8;24;40;56;72;88;104;120;...\right\}\)

. . . .  

Dãy S1 gồm các số tự nhiên lẻ; Dãy S2 gồm các số gấp đôi các số của dãy S1. Cứ như vậy, dãy sau gồm các số gấp đôi các số của dãy trước nó. (Chú ý có vô số dãy và ở trên chỉ liệt kê bốn dãy đầu tiên.)

Bạn hãy cho biết: trong các dãy số S1 , S2 , ... những dãy số nào chứa số 1000 ?

---------------------

Bạn trình bày lời giải đầy đủ vào ô Gửi Ý kiến phía dưới. Năm bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 4/3/2016. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 5/3/2016.

---------------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Minh Hiền, Trường THCS Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

2. kaitovskudo, Trường THCS Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh

3. Đoàn Chanh Dây, Trường THCS An Ninh, Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình

4. Phạm Phương Linh, Trường THCS Văn Lang, Thành phố Việt Trì - Phú Thọ

5. Hồ Quốc Khánh, Trường THCS & THPT Nguyễn Viết Xuân, Huyện Tuy An - Phú Yên

---------------------

Xem đáp án

Lời giải của bạn Hồ Quốc Khánh

Giả sử 1000 nằm trong dãy Sn.

Khi đó: 500 thuộc dãy Sn-1; 250 thuộc dãy Sn-2; 125 thuộc dãy Sn-3.

Mà 125 là số lẻ => chỉ có dãy S1 chứa số 125.

Suy ra Sn-3 = S1 => n - 3 = 1 => n = 4.

Vậy Sn là S4 hay 1000 thuộc dãy S4.

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }