Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đoàn Chanh Dây. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đoàn Chanh Dây

Đoàn Chanh Dây
Chào các bạn! Ghé qua đây rồi thì nhất định phải trở thành EXO-L, A.R.M.Y hoặc SONE nha!

Luyện toán

6 -Trung bình 7.57 - Tổng điểm 984

Đoàn Chanh Dây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-03-15 16:02:50
Đoàn Chanh Dây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2016-03-15 15:55:58
Đoàn Chanh Dây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2016-03-06 08:13:24
Đoàn Chanh Dây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết biểu thức đại số theo phát biểu
Lần cuối làm bài: 2016-03-06 08:11:00
Đoàn Chanh Dây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-05-12 15:17:24
Đoàn Chanh Dây đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 14:06:27

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi