Đoàn Chanh Dây

Giới thiệu về bản thân

Chào các bạn! Ghé qua đây rồi thì nhất định phải trở thành EXO-L, A.R.M.Y hoặc SONE nha!