Trong toán học, n! (đọc là n giai thừa) được định nghĩa như sau:

n! = 1 x 2 x 3 x ... x (n-1) x n

Ví dụ: 1! = 1 

          2! = 1 x 2 = 2 

          3! = 1 x 2 x 3 = 6

Hãy cho biết 8 chữ số cuối cùng của số thập phân biểu diễn số 37!

-----------------

Bạn trình bày lời giải vào Ô Gửi ý kiến bên dưới. Ba bạn có lời giải hay và sớm nhất sẽ được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math. Đáp án và giải thưởng sẽ được công bố vào Thứ Sáu ngày 26/2/2016. Câu đố tiếp theo sẽ lên mạng vào Thứ Bảy ngày 27/2/2016.

-----------------

Chúc mừng các bạn sau đây đã có lời giải hay và sớm nhất; Các bạn đã được cộng/thưởng 1 tháng VIP của Online Math.

1. Lê Khánh Loan

2. lf fskds sfdf, Trường Tiểu học Trung Hòa, Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

3. Nguyễn Lê Lâm Phúc, Trường THCS Nam Hà, Huyện Lâm Hà - Lâm Đồng.

4. Lê Hiển Vinh, Trường THCS Cửa Nam An, Thành phố Vinh - Nghệ An

5. Phạm Trung Kiên, Trường Tiểu học An Ninh, Huyện Tiền Hải - Thái Bình

-----------------

Xem đáp án

Đáp án

37! = 1.2...36.37

Trong tích trên:

+ Có 3 thừa số tròn chục: 10, 20, 30

+ Có 3 thừa số 5; 15; 35. Các số này khi nhân với 1 số chẵn bất kỳ (ví dụ 2, 12, 22) cho kết quả là số có tận cùng là 0

+ Có một thừa số 25. Số 25 x 4 = 100

Vậy 37! chứa tích 10. 20 . 30. (5.2) . (15.12). (35.22) . (25.4)

⇒ 37! có tận cùng 8 chữ số 0.

function toggle_visibility(id) { var e = document.getElementById(id); if (e.style.display == 'block' || e.style.display=='') { e.style.display = 'none'; } else { e.style.display = 'block'; } }