Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đệ Nhất Kiếm Khách. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đệ Nhất Kiếm Khách

Đệ Nhất Kiếm Khách
☹ ☺ ☻ ت ヅ ツ ッ シ Ü ϡ ﭢ ✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ < (^^,) >» מּ_מּಸ_

Luyện toán

31 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3100

Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 17:21:48
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-27 13:05:13
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 17:16:26
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-02-18 19:33:38
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 17:37:10
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 17:46:41
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-03-05 21:34:19
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2016-02-27 13:02:34
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-03-05 11:04:10
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 18:13:53
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-03-02 12:12:31
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 18:00:38
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-02-25 20:36:47
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo diện tích, thể tích
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 14:01:27
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 12:13:31
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-02-15 18:21:34
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 17:54:19
Lần cuối làm bài: 2016-02-08 16:16:33
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 10:17:54
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-02-27 12:26:04
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển động cùng chiều, ngược chiều
Lần cuối làm bài: 2016-03-10 22:20:51
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 16:35:16
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 12:59:41
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 21:05:59
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x thông qua hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 08:53:45
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 12:43:28
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 11:05:48
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán hai ràng buộc
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 09:01:39
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 10:55:19
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-02-20 09:51:14
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 09:13:06

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-14 20:49:42