Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đệ Nhất Kiếm Khách. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đệ Nhất Kiếm Khách

Đệ Nhất Kiếm Khách
☹ ☺ ☻ ت ヅ ツ ッ シ Ü ϡ ﭢ ✿◕ ‿ ◕✿   ❀◕ ‿ ◕❀   ❁◕ ‿ ◕❁   (◡‿◡✿)   (✿◠‿◠) ≥^.^≤   (>‿◠)✌   ≧✯◡✯≦✌   ≧◠◡◠≦✌   ≧'◡'≦   =☽   ≧◔◡◔≦   ≧◉◡◉≦   ≧✯◡✯≦   ≧❂◡❂≦   ≧^◡^≦   ≧°◡°≦ ^o^ < (^^,) >» מּ_מּಸ_

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-14 20:49:42

Luyện toán

31 -Trung bình 9.37 - Tổng điểm 3278

Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 12:13:31
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 18:00:38
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 09:13:06
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-02-25 20:36:47
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-02-20 09:51:14
Lần cuối làm bài: 2016-02-08 16:16:33
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 10:55:19
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán hai ràng buộc
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 09:01:39
Đệ Nhất Kiếm Khách đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x thông qua hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 08:53:45
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 21:05:59